Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (2), 155-165.

Особливості гідратації гіалуронової кислоти за даними 1Н ЯМР–спектроскопіїV. V. Turov, A. P. Ugnivenko, A. P. Golovan, V. N. Barvinchenko, V. M. Gun'ko

Анотація


Методом низькотемпературної 1Н ЯМР-спектроскопії вивчено гідратацію гіалуронової кислоти на повітрі та в середовищі слабкополярного розчинника CDCl3, а також в заморожених водних розчинах. Визначені термодинамічні параметри сильно- і слабкозв'язаної води, а також міжфазної енергії системи полімер-вода. Виявлено, що середовище CDCl3 в умовах невисокої гідратації впливає на зв'язану воду диференціюючим чином. При цьому в спектрах окремо реєструються чотири сигнали сильноасоційованої води та сигнал слабкоасоційованої води. Зі зростанням гідратації формується єдина водна система. В водних розчинах максимальне значення міжфазної енергії полімер-вода спостерігається при 2% гіалуронової кислоти, що відповідає початку формування гелеподібних структур.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


oole B.P. J. Intern. Med. 1997. 42. 35.

Hardingham T.E., Fosang A.J. FASEB J. 1992. 6. 861.

Smith M.M., Ghosh P. Rheumatol Int. 1987. 7. 113.

Bagga H., Burkhardt D., Sambrook P., March L. J. Rheumatol. 2006. 33. 946.

Ленинджер А. Основы биохимии. – Москва: Мир, 1985. – 767 с.

Goa K.L., Benfield P. Drugs. 1994. 47(3). 536–566.

Foschi D., Castoldi L., Radaelli E. et al. J. Hiss. Reac. 1990. 12(6). 333.

Касавина Б.С., Кольчинский Т.А., Зенкевич Г.Д. // Успехи современной биологии. – 1970. – Т. 69, Вып. 3. – С. 353–363.

Туров В.В., Гунько В.М. Кластеризованная вода и пути ее использования. – Киев: Наукова думка, 2011. – 313 с.

Гунько В.М., Туров В.В., Горбик П.П. Вода на межфазной границе. – Киев: Наукова думка, 2009. – 694 с.

Gun’ko V.M., Turov V.V., Bogatyrev et al. Adv. Colloid Interface Sci. 2005. 118. 125.

Turov V.V., Leboda R. Adv. Colloid Interface Sci. 1999. 79. 173.

Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. – Москва: Химия, 1982. – 400 с.

Petrov O.V., Furo I. Progr. NMR. 2009. 54. 97.

Kinney D.R., Chaung I-S., Maciel G.E. J. Am. Chem Soc. 1993. 115. 6786.

Глушко В.П. Термодинамические свой-ства индивидуальных веществ. – Москва: Наука, 1978. – 495 c.

Stewart J.J.P. MOPAC2009, Stewart computational chemistry. Colorado Springs, CO, USA, http://openmopac.net/, 2008.
Copyright (©) 2012 V. V. Turov, A. P. Ugnivenko, A. P. Golovan, V. N. Barvinchenko, V. M. Gun'ko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.