Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (2), 166-171.

Дослідження розкладу цитратних прекурсорів до оксиду цинку методом температурно-програмованої мас-спектрометріїI. V. Romanova, T. E. Terikovska, B. G. Mischanchuk, S. А. Kirillov, V. A. Pokrovskiy

Анотація


З цитратних розчинів синтезовано прекурсори різного складу для одержання оксиду цинку. Аналіз закономірностей утворення сполук при нагріванні зразків дозволив запропонувати схему термічного розкладу прекурсорів у залежності від їхнього складу. Проведено віднесення малоінтенсивних піків у мас-спектрах, які можуть слугувати сигналом початку розкладу вільної лимонної кислоти та її сполук із цинком.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Некрасов Б.В. Основы общей химии. – Т. 2. – Москва: Химия, 1967. – 400 с.

He G., Cai J.N., Ni G. Mat. Chem. Phys. 2008. 110(1). 110. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2008.01.023.

Kwon Y.J., Kim K.H., Lim C.S., Shim K.B. J. Ceram. Proc. Res. 2002. 3(3). 146.

Jia X., Fan H. Mat. Lett. 2010. 64. 1574. DOI: 10.1016/j.matlet.2010.04.047.

Cao Y., Hu P., Pan W. et al. Sensors and Actuators B. 2008. 134. 462. DOI: 10.1016/j.snb.2008.05.026.

Sepulveda-Guzman S., Reeja-Jayan B., de La Rosa E. et al. Mater. Chem. Phys. 2009. 115. 172. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2008.11.030.

Sofiani Z., Derkowska B., Dalasinski P. et al. Optics Commun. 2006. 267. 433. DOI: 10.1016/j.optcom.2006.06.049.

Ajimsha R.S., Manoj R., Aneesh P.M. et al. Current Applied Phys. 2010. 10. 693. DOI: 10.1016/j.cap.2009.09.002.

Barros B.S., Barbosa R., Santos N.R. et al. Inorg. Mater. 2006. 42.. 1348. DOI: 10.1134/S0020168506120119.

Chopalli U., Gorman B.P. J. Luminesc. 2008. 128. 1641. DOI: 10.1016/j.jlumin.2008.03.013.

Cai J.H., Ni G., He G., Wu Z.Y. Phys. Lett. A. 2008. 372. 4104. DOI: 10.1016/j.physleta.2008.03.011.

Фарбун И.А., Романова И.В., Териковская Т.Е. и др. Комплексообразование при синтезе оксида цинка из лимоннокислых растворов // Журн. прикл. химии – 2007. – T. 80, N 11. – С. 1773–1778. DOI: 10.1134/S1070427207110031.

Романова И.В., Фарбун И.А., Хайнаков С.А., Кириллов С.А. Свойства наноразмерного оксида цинка, полученного из лимонно-кислых растворов // Вопр. химии и хим. техн. – 2008. – № 6. – C. 130–134. http://vhht.dp.ua/files/2008/6/Romanova.pdf.

Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексоно-метрическое титрование. – Москва: Химия, 1970. – 360 с.

Бабко А.К., Пятницкий И.В. Коли-чественный анализ. – Киев: Вища школа, 1972. – 350 с.

Покровский В.А. Масс-спектрометрия наноструктурированных систем // Поверхность. – 2010. - Вып. 2(17). – С. 63–93.

Van Werde K., Mondelaers D., Vanhoyland G. et al. J. Mater. Sci. 2002. 37. 81. DOI: 10.1023/A:1013141723764.

Rajendran M., Subba R.M. J. Solid State Chem. 1994. 113. 239. DOI: 10.1006/jssc.1994.1366.

Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии. – Т. 1. – Москва: ГХИ, 1953. – 795 с.

Ghassempour A., Najafi N.M., Amiri A.A. J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2003. 70. 251. DOI: 10.1016/SO165-2370(02)00135-3.

Truijen I., Hardy A., Van Bael M.K. et al. Thermochim. Acta. 2003. 397(1). 143. DOI: 10.1016/j.tca.2007.01.032.

Hardy A., Van Werde K., Vanhoyland G. et al. Thermochim. Acta. 2003. 397. 143. DOI: 10.1016/S0040-6031(02)00272-1.
Copyright (©) 2012 I. V. Romanova, T. E. Terikovska, B. G. Mischanchuk, S. A. Kirillov, V. A. Pokrovskiy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.