Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (2), 199-204.

Сорбенти для акумулювання і поглинання радіонуклідів та урану з водних розчинівO. I. Zakutevskyy, T. S. Psareva, V. V. Strelko, I. Z. Zhuravlev, V. E. Khаn

Анотація


Сорбція урану аморфними сферично гранульованими сорбентами на основі фосфатів полівалентних металів, синтезованих золь-гель методом, відбувається по іонообмінно-осадовому механізму. Це визначає їх придатність для одночасного вилучення із рідких радіоактивних відходів як іонів цезію та стронцію (іонний обмін), так і сполук урану, америцію та можливо, інших трансуранових елементів, які знаходяться в розчині в аніонної формі (переважно осадовий механізм). Ефективність запропонованих сорбентів була підтверджена при дезактивації рідких радіоактивних відходів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Криницын А.П. Исследование взаимодействия воды с конструкционными и топливосодержа-щими материалами в помещениях объекта «Укрытие» // Радиохимия. – 1998. – Т. 40, № 3. – С. 279–288.

Тимошенко Т.Г., Боголепов А.А., Пшинко Г.Н. Очистка радиоактивно загрязненных вод с повышенным солесодержанием // Химия и технология воды. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 78–88.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ–97) : державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії Українського центру держсанепід-нагляду МОЗ України, 1997. – 121 с.

Стрелко В.В. Химия в защите окружающей среды – Киев: Наукова Думка, 1982. – 179 с.

Селективная сорбция и катализ на активных углях и неорганических ионитах. – Киев: Наукова Думка, 2008. – 303с.

Айвазов Б.В. Практикум по химии поверх-ностных явлений и адсорбции. – Москва: Высшая школа, 1973. – 208 с.

Упор Э., Мохаи М., Новак Д. Фотометрические методы определения следов неорганических веществ – Москва: Мир, 1985. – 359 с.

Гончарук В.В., Пшинко Г.Н. Роль хімічних форм радіонуклідів у прогнозуванні їхньої поведінки в довкіллі // Вісн. НАН України. – 2001. – № 10. – С. 3–17.

Закутевский О.И. Закономерности сорбции ионов U (VI) из водных растворов на неорганических ионитах и окисленных углеродных сорбентах: Автореф. канд. дис., вч. рада Д.26.183.01 ИКХ ХВ НАН Украины, Киев, 2008. – 20 с.
Copyright (©) 2012 O. I. Zakutevskyy, T. S. Psareva, V. V. Strelko, I. Z. Zhuravlev, V. E. Khаn

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.