Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (2), 205-214.

Синтез та дослідження властивостей композицій гетерополісполука/оксидний носійV. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, L. A. Davydenko, V. A. Zazhigalov

Анотація


Фосфоромолібдат амонію включено в структуру кремнезему за допомогою золь-гель синтезу та нанесено на поверхню оксидних носіїв шляхом механохімічної обробки. Одержані композиції фосфоромолібдату амонію досліджено за допомогою ренгенофазового та диференційного термічного аналізу, ІЧ- та електронної спектроскопії, адсорбції азоту. Фосфоромолібдат амонію зберігає структуру Кеггіна після впровадження в оксидну матрицю. Зразки, одержані золь-гель методом, мають мікро-мезопорувату, а нанесені шляхом механохімічної обробки – мезо-макропорувату структуру. Всі композиції проявили підвищену (у порівнянні з масивним зразками) фотокаталітичну активність в процесі деградації сафраніну у водному середовищі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pope, M.T. Heteropoly and Isopoly Oxometallates. Berlin: Springer–Verlag, 1983.

Pope, M.T., Müller, A. Angew. Chem. Int. 1991. 30. 34.

Okuhara, T., Mizuno, N., Misono, M. Adv. Catal. 1996. 41. 113.

Moffat, J.B. The Surface and Catalytic Properties of Heteropoly Oxometalates, Fundamental and Applied Catalysis. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001.

Cavani, F., Mezzogori, R., Pigamo, A. et al. Catal. Today. 2001. 71. 97.

Kormali, P., Troupis, A., Triantis, T. et al. Catal. Today. 2007. 124. 149.

Hernández-Alonso, M. D., Fresno, F., Suárez, S., Coronado, J.M. Energy Environ. Sci. 2009. 2. 1231.

Sydorchuk, V., Zazhigalov, V., Khalameida, S. et al. Colloids Surf. A. 2009. 341. 53.

Amphlett, C.B. Inorganic Ion Exchangers. New York: Elsevier, 1964.

Clearfield, A. Inorganic ion exchanger materials. – Boca Raton: CRC Press, 1982.

Smit, J. Insoluble heterolyacid salts. In: Inorganic ion exchangers in chemical analysis. M.,Qureshi, K.G.,Varshney (Eds.). Boston: CRC Press., 1991.

Caletka, R., Konečnŷ, C. Radiochim. Radioanal. Lett. 1972. 12. 325.

Doležal, J., Stejskal, J., Tympl, M., Kouřĭm, V. J. Radioanal. Chem. 1974. 21. 381.

Terada, K., Hayakawa, H., Sawada, K., Kiba, T. Talanta. 1970. 17. 955.

Tranter, T.J., Aloy, A.S., Sapozhnikova, N.V. et al. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 2002. 713. 1.

Gupta, V.K., Jain, R., Mittal, A. et al. J. Colloid Interface Sci. 2007. 309. 464.

Heinike, G. Tribochemistry. Berlin: Academie Verlag, 1980.

Popa, A., Sasca, V., Stefanescu, M. et al. J. Serb. Chem. Soc. 2006. 71. 235.

Bridgeman, A.J. Chem. Phys. 2003. 287. 55.

Maestre, J.M., Lopez, X., Bo C. et al. J. Am. Chem. Soc. 2001. 123. 3749.

Youn, M.H., Kim, Y., Jung, J.C. et al. J. Mol. Catal. A. 2005. 241. 227.

Cavani, F., Mezzogori, R., Pigamo, A., Trifiro, F. Chem. Eng. J. 2001. 82. 33.

Ballarini, N., Candiracci, F., Cavani, F. et al. Appl. Catal. A. 2007. 325. 263.

Cavani, F., Etienne, E., Mezzogori, R. et al. Catal. Lett. 2001. 73. 99.

Juang, L.-C., Wang, C.-C., Lee, C.-K. Chemosphere. 2006. 64. 1920.

Yu, X., Guo, Y., Xu, L. et al. Colloid. Surf. A. 2008. 316. 110.

Капинус Е.И., Викторова Т.И., Халявка Т.А. Зависимость скорости фотокаталитической деструкции сафранина от концентрации катализатора // Теорет. и эксперим. химия. – 2009. – Т. 45, № 2. – С. 104–107.
Copyright (©) 2012 V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, L. A. Davydenko, V. A. Zazhigalov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.