Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (3), 265-272.

Фото- та механокаталітична деградація сафраніну Т в присутності дисперсного ніобату літіюV. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, O. V. Zazhigalov, L. O. Davydenko

Анотація


За допомогою рентгенофазового та диференційного термічного аналізу, ІЧ- та електронної спектроскопії вивчено вплив гідротермальної та мікрохвильової обробки на формування ніобатів літію з різних реакційних сумішей. Досліджено деградацію сафраніну Т у водних розчинах під час механохімічної обробки та під дією УФ- і видимого світла. Встановлено високу активність ніобатів літію в цьому процесі, яка залежить від величини питомої поверхні каталізатора та наявності в його структурі дефектів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ding, Q.-P., Yuan, Y.-P., Xiong, X. et. al. J. Phys. Chem. C. 2008. 112. 18846.

Li, G. Mater. Chem. Phys. 2010. 121. 42.

Li, Z., Tu, T., Ye, J. Appl. Phys. Lett. 2006. 88. 071917.

Zielinska, B., Borowiak-Palen, E.,Kalenzuk, R.J. J. Phys. Chem. Solids. 2008. 69. 236.

Saito, K., Koga, K., Kudo, A. Dalton Trans. 2011. 40. 3909.

Zhang, G., Hu, H., Ding, X. et al. J. Solid State Chem. 2008. 181. 2133.

Kako, T., Zou, Z., Ye, J. Res. Chem. Intermed. 2005. 31. 359.

Zhang, W., Sun, X., Chen, B. Adv. Mater. Res. 2010. 113–114. 2021.

Stock, M., Dunn, S. Ultrasonics, Ferroel. Freq. Control. 2011. 58. 1988.

Luo, C., Xue, D. Langmuir. 2006. 22. 9914.

Cotto, M.C., Emiliano, A., Nieto, S. et al. J. Colloid Interface Sci. 2009. 339. 133.

Халамейда С.В., Сидорчук В.В., Зажигалов В.О. та ін. Механохімічна, мікрохвильова та ультразвукова деградація сафраніну в присутності різних форм діоксиду титану // Химия, физика и технология поверхности. – 2011. – Т. 2, № 3. – С. 235–241.

Сидорчук В., Халамейда С., Зажигалов В. Дослідження взаємодії в системі сполука літію – оксид ніобію при механохімічній обробці // Химия, физика и технология поверхности. – 2011. – Т. 3, № 1. – С. 53–60.

Gupta, V.K., Jain, R., Mittal, A. et al. J. Colloid Interface Sci. 2007. 309. 464.

Yu, J., Liu, X. Mater. Lett. 2007. 61. 355.

Berlan, J. Radiation Phys. Chem. 1995. 45. 581.

Dolci, F., Di Chio, M., Baricco, M., Giamello, E. J. Mater. Sci. 2007. 42. 7180.

Lemercier, T., Quarton, M., Fontaine, M.F., Hague, C.F. J. Phys. Chem. Solids. 1997. 58. 679.

Халамейда С.В., Сидорчук В.В., Зажигалов В.А. и др. Некоторые особенности фотокаталитического разрушения сафранина Т на титанате бария, полученном механохимическим способом // Журн. прикл. химии. – 2010. – Т. 83, № 10. – С. 1660–1664.

Niederberger, M., Pinna, N., Polleux, J., Antonietti, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2004. 43. 2270.

Redfield, D., Burke, W.J. J. Appl. Phys. 1974. 45. 4566.

Chao, L., Dongfeng, X. Langmuir. 2006. 22. 9914.

Thierfelder, C., Sanna, S., Schindlmayr, A., Schmidt, W.G. Phys. Status Solidi C. 2010. 7. 362.

Volk, T., Wohlecke, M. Lithium Niobate. Defects, photorefraction and photoelectric Switching. Springer: Berlin-Heidelberg, 2008.

Kim, T.-H., Yu, Y.M. J. Korean Phys. Soc. 2002. 41. 390.

Xiaochun, L., Yongfa, K., Hongde, L. et al. Solid State Commun. 2007. 141. 113.

Капинус Е.И., Викторова Т.И., Халявка Т.А. Зависимость скорости фотокаталитической деструкции сафранина от концентрации катализатора // Теорет. эксперим. химия. – 2009. – Т. 45, № 2. – С. 104–107.

Indris,S., Amade, R., Heitjans, P. et al. J. Phys. Chem. B. 2005. 109. 23274.

Yin, S., Zhang, Q., Saito, F., Sato, T. Chem. Lett. 2003. 32. 358.

Liu, G., Yang, Y.G., Wang, X. et al. J. Phys. Chem. C. 2009. 113. 21784.

Lo, Y.-H., Gopal, N.O., Ke, S.-C. Appl. Phys. Lett. 2009. 95. 083126.

Хайнике Г. Трибохимия. – Москва: Мир, 1977. – 582 с.
Copyright (©) 2012 V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, O. V. Zazhigalov, L. O. Davydenko