Copyright (©) 2017 S. V. Khalameida, N. D. Konovalova, V. O. Zazhigalov, V. I. Zarko