Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (2), 226-235.

Гідрофобізація поверхні пірогенного кремнезему полідиметилсилоксанами в присутності алкілкарбонатівI. S. Protsak, V. A. Tertykh, O. V. Goncharuk, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych

Анотація


Досліджено модифікацію поверхні пірогенного кремнезему з використанням полідиметилсилоксанів з різними довжинами полімерного ланцюга та алкілкарбонатів. Контроль за перебігом поверхневих процесів проводився методом ІЧ-спектроскопії. За допомогою елементного аналізу визначено вміст органічних груп у прищепленому шарі модифікованих кремнеземів. Мікрокалориметричним визначенням теплот змочування водою і н-деканом та вимірюваннями крайових кутів змочування охарактеризовано гідрофільно-гідрофобні властивості поверхні одержаних матеріалів. Встановлено можливість одержання модифікованих кремнеземів з високим вмістом прищеплених органічних груп обробкою поверхні сумішами полідиметилсилоксанів і диметилкарбонату.

Ключові слова


пірогенний кремнезем; модифікація поверхні; полідиметилсилоксани; алкілкар-бонати; гідрофобні-гідрофільні властивості

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Павлов В.В., Губа Г.Я., Тертых В.А., Чуйко А.А. Исследование взаимодействия алкилсилоксанов с повеpхностью дисперсных кpемнеземов // Адсоpбция и адсоpбенты. – 1980. – Вып. 8. – С. 35–39.

2. Тертых В.А., Белякова Л.А. Химические реакции с участием поверхности кремнезема. – Киев: Наукова думка, 1991. – 260 с.

3. Okamoto M., Miyazaki K., Kado A., Suzuki E. Deoligomerization of siloxanes with dimethyl carbonate over solid-base catalysts // Chem. Commun. – 2001. – V. 1, N 18. – P. 1838–1839.

4. Okamoto M., Suzuki S., Suzuki E. Polysiloxane depolymerization with dimethyl carbonate using alkali metal halide catalysts // Appl. Catal. – 2004. – V. 261, N 2. – P. 239–245.

5. Процак І.С., Козакевич Р.Б., Больбух Ю.М., Тьортих В.А. Віскозиметричне дослідження деполімеризації полідиметилсилоксану під дією диметилкарбонату // Хімічна промисловість. – 2013. – Т. 117, № 4. – С. 58–62.

6. Патент України на корисну модель u2013 13560. Спосіб формування на поверхні високодисперсних кремнеземів прищепле-ного модифікуючого шару із високим вміcтом вуглецю / Козакевич Р.Б., Больбух Ю.М., Тьортих В.А., Процак І.С. // зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 21.11.2013.

7. Арико Ф., Тундо П. Диметилкарбонат - современный «зеленый» реагент и растворитель // Успехи химии. – 2010. – Т. 79, № 6. – С. 532–541.

8. Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия. ГОСТ 13032-77 (http://www.pms200.ru/gost_pms.htm).

9. Гельман Н.Э., Терентьева Е.А., Шанина Г.М. и др. Методы количественного органического элементного анализа. – Москва: Химия, 1987. – 296 с.

10. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия. – Москва: Наука, 1979. – 384 с.
Copyright (©) 2014 I. S. Protsak, V. A. Tertykh, O. V. Goncharuk, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.