Copyright (©) 2014 L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko, L. S. Dzyubenko, O. M. Shvets