Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (4), 438-444.

Модифікування целюлозних і лігноцелюлозних матеріалів нанокластерами фероціаніду мідіDOI: https://doi.org/10.15407/hftp05.04.438

V. V. Galysh, M. T. Kartel

Анотація


Вивчено можливість отримання нових комбінованих сорбентів на основі вибіленого бавовняного волокна і лігноцелюлозного комплексу з абрикосових кісточок, модифікованих нанокластерами фероціаніду міді. Встановлено залежність між концентрацією модифікатора у вихідному розчині, вмістом в отриманих комбінованих сорбентах, розміром його агломератів та сорбційною здатністю щодо 137Cs. З'ясувалося, що з точки зору практичного застосування, вміст модифікатора в об’ємі органічних носіїв 4–4.5% забезпечує високу сорбційну здатність синтезованих матеріалів щодо радіоцезію. Найбільша ефективність використання маси [ФЦ]Cu при сорбції 137Cs відповідає комбінованим сорбентам, що містять [ФЦ]-фазу на рівні 2–2.5%.

Ключові слова


комбінований сорбент; фероціанід міді; целюлоза; лігноцелюлоза; радіоцезій; ступінь вилучення; коефіцієнт розподілу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Vasilenko I.Y., Vasilenko O.I. Radioactive cesium. Energy: economy, technics, ecology. 2001. 7: 16. [in Russian].

2. Tananaev I.V., Seifer G.B., Kharitonov Yu.Ya. Chemistry of Ferrocyanides. (Moscow: Khimiya Publ., 1971). [in Russian].

3. Voronina A.V., Semenishchev V.S., Nogovitsyna E.V., Betenekov N.D. A study of ferrocyanide sorbents on hydrated titanium dioxide support using physiochemical methods. Radiochemistry. 2012. 54(1): 69.  https://doi.org/10.1134/S1066362212010109

4. Panasyugin A.S., Golikova N.B., Strukova O.V. Concentrating radiocesium with selective sorbents. Radiochemistry. 2003. 45(3): 290.  https://doi.org/10.1023/A:1026024512495

5. Sangvich T., Sukwarotwat V., Wiacek R.J, Grudzien R.M., Fryxell G.E., Addleman R.S., Timchalk C., Yantasee W. Selective capture of cesium and thallium from natural waters and simulated wastes with copper ferrocyanide functionalized meso-porous silica. J. Hazard. Mater. 2010. 182(1–3): 225.  https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.06.019

6. Galysh V.V., Kartel M.T., Milyutin V.V., Pakhlov E.M., Oranska O.I., Gornikov Y.I., Sedliacik J., Lagana R. Composite cellulose-inorganic sorbents for 137Cs recovery. J. Radioanal Nucl. Chem. 2014. 301(2): 315.  https://doi.org/10.1007/s10967-014-3179-x

7. Brunauer S., Emmett P.H., Teller E. Adsorption of gases in multimolecular layers. J. Am. Chem. Soc. 1938. 60(2): 309.  https://doi.org/10.1021/ja01269a023

8. Galysh V.V., Kartel M.T., Milyutin V.V. Synthesis and sorption properties of combined cellulose-inorganic sorbents for the concentration of cesium-137. Poverkhnya (Surface). 2013. 5(20): 135.
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp05.04.438

Copyright (©) 2014 V. V. Galysh, M. T. Kartel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.