Copyright (©) 2015 O. V. Smirnova, A. G. Grebenyuk, G. I. Nazarchuk, Yu. L. Zub