Copyright (©) 2015 V. A. Kashpur, D. A. Pesina, O. V. Khorunzhaya, V. Ya. Maleev, A. V. Shestopalova