Copyright (©) 2017 L. A. Karachevtseva, M. T. Kartel, K. P. Konin, O. O. Lytvynenko, V. F. Onyshchenko, Wang Bo