Copyright (©) 2017 V. F. Onyshchenko, L. A. Karachevtseva