Copyright (©) 2018 S. S. Fomanyuk, V. O. Smilyk, G. Y. Kolbasov