Copyright (©) 2019 V. F. Onyshchenko, L. A. Karachevtseva