Хімія, фізика та технологія поверхні, 2022, 13 (2), 197-208.

Адсорбція катіонних барвників на соломі ячменю, модифікованій лимонною кислотою: кінетичні, рівноважні та термодинамічні дослідженняDOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.02.197

L. M. Soldatkina, M. A. Yanar

Анотація


У роботі досліджені адсорбційні властивості катіонних барвників (метиленового блакитного та малахітового зеленого) на соломі ячменю, модифікованій лимонною кислотою. Солома ячменю, модифікована лимонною кислотою, є дешевим та екологічно чистим адсорбентом, однак ефективність цього адсорбента щодо вилучення катіонних барвників ще не вивчена. Для визначення ефективності модифікованої лимонною кислотою соломи ячменю були досліджені кінетичні, рівноважні та термодинамічні аспекти адсорбції катіонних барвників. За допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FT-IR) охарактеризували модифіковану солому у порівнянні з немодифікованою. FT-IR аналіз показав, що модифікація соломи ячменю лимонною кислотою дозволила збільшити кількість карбоксильних груп на поверхні соломи. Досліджено вплив часу контакту, концентрації катіонних барвників та температури на адсорбційне вилучення катіонних барвників. Кінетичні дослідження показали, що процес адсорбції досягає рівноваги протягом 120 та 90 хв для метиленового блакитного і малахітового зеленого відповідно, а час встановлення рівноваги для обох катіонних барвників не залежить від температури. Кінетика адсорбції катіонних барвників добре описувалася моделлю псевдодругого порядку. Рівноважні дані проаналізували за допомогою  ізотерм Фрейндліха, Ленгмюра та Тьомкіна. Експериментальні ізотерми адсорбції метиленового блакитного та малахітового зеленого на модифікованій соломі ячменю найкраще описуються  ізотермою Ленгмюра. Крім того, термодинамічні параметри, розраховані при 293–333 K, показали, що адсорбція метиленового блакитного і малахітового зеленого на модифікованій соломі ячменю була ендотермічною. Негативні результати величин ∆Go (від −32.1 до −24.6 кДж моль−1) підтверджують, що процес адсорбції є спонтанний при всіх досліджених температурах. Десорбцію метиленового блакитного і малахітового зеленого з відпрацьованого адсорбента оцінювали за допомогою води та водних розчинів соляної та оцтової кислот. Ефективність різних елюентів при десорбції катіонних барвників можна описати за допомогою такого ряду: HCl > CH3COOH > H2O. Проведені дослідження показали, що ячмінна солома, модифікована лимонною кислотою, може бути альтернативою більш дорогим адсорбентам, які використовуються для вилучення катіонних барвників зі стічних вод.


Ключові слова


модифікована солома ячменю; лимонна кислота; адсорбція; рівновага; кінетика; термодинаміка

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Ahmed M.J., Hameed B.H., Hummadi E.H. Insight into the chemically modified crop straw adsorbents for the enhanced removal of water contaminants: A review. J. Mol. Liq. 2021. 330: 115616. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115616

2. Yadav S., Yadav A., Bagotia N., Sharma A.K., Kumar S. Adsorptive potential of modified plant-based adsorbents for sequestration of dyes and heavy metals from wastewater: A review. J. Water Process Eng. 2021. 42: 102148. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102148

3. Zhang W., Yan H., Li H., Jiang Z., Dong L., Kan X., Yang H., Li A., Cheng R. Removal of dyes from aqueous solutions by straw based adsorbents: Batch and column studies. Chem. Eng. J. 2011. 168(3): 1120. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.01.094

4. Zhou Y., Lu J., Zhou Y., Liu Y. Recent advances for dyes removal using novel adsorbents: A review. Environ. Pollut. 2019. 252(A): 352. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.05.072

5. Adegoke K.A., Bello O.S. Dye sequestration using agricultural wastes as adsorbents. Water Resour. Ind. 2015. 12: 8. https://doi.org/10.1016/j.wri.2015.09.002

6. Crini G. Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review. Bioresour. Technol. 2006. 97(9): 1061. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.05.001

7. Singh H., Chauhan C., Jain A.K., Sharma S.K. Adsorptive potential of agricultural wastes for removal of dyes from aqueous solutions. J. Environ. Chem. Eng. 2017. 5(1): 122. https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.11.030

8. Helin T., Vesterinen P., Ahola H., Niemelä K., Doublet S., Couturier C., Piotrowski S., Carus M., Tambuyser B., Hasija R., Singh R., Adholeya A. Availability of Lignocellulosic Biomass Types of Interest in the Study Regions. (EU: Paris, France, 2012).

9. Gong R., Zhu S., Zhang D., Chen J., Ni S., Guan R. Adsorption behavior of cationic dyes on citric acid esterifying wheat straw: Kinetic and thermodynamic profile. Desalination. 2008. 230(1-3): 220. https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.12.002

10. Han R., Zhang L., Song C., Zhang M., Zhu H., Zhang L. Characterization of modified wheat straw, kinetic and equilibrium study about copper ion and methylene blue adsorption in batch mode. Carbohydr. Polym. 2010. 79(4): 1140. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.10.054

11. Soldatkina L., Yanar M. Equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies of cationic dyes adsorption on corn stalks modified by citric acid. Colloids Interfaces. 2021. 5(4): 52. https://doi.org/10.3390/colloids5040052

12. Yulianti E., Mahmudah R., Khalifah S.N., Prasetyo A., Irviyanti A.S., Romadhoni A.F., Yudisputra G.P. Modification of corn stalk using citric acid as biosorbent for methylene blue and malachite green. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2020. 456: 012015. https://doi.org/10.1088/1755-1315/456/1/012015

13. Gong R., Jin Y., Chen F., Chen J., Liu Z. Enhanced malachite green removal from aqueous solution by citric acid modified rice straw. J. Hazard. Mater. 2006. 137(2): 865. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.03.010

14. Gong R., Zhong K., Hu Y., Chen J., Zhu G. Thermochemical esterifying citric acid onto lignocellulose for enhancing methylene blue sorption capacity of rice straw. J. Environ. Manag. 2008. 88(4): 875. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.04.004

15. Fathy N.A., El-Shafey O.I., Khalil L.B. Effectiveness of alkali-acid treatment in enhancement the adsorption capacity for rice straw: The removal of methylene blue dye. Phys. Chem. 2013. 2013: 208087. https://doi.org/10.1155/2013/208087

16. Feng Y., Liu Y., Xue L., Sun H., Guo Z., Zhang Y., Yang L. Carboxylic acid functionalized sesame straw: A sustainable cost-effective bioadsorbent with superior dye adsorption capacity. Bioresour. Technol. 2017. 238: 675. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.04.066

17. Soldatkina, L.M., Zavrichko M.A. Application of agriculture waste as biosorbents for dye removal from aqueous solutions. Him. Fiz. Tehnol. Poverhni. 2013. 4(1): 99. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/hftp04.01.099

18. Soldatkina L.M., Zavrichko M.A. Adsorption of anionic dyes on corn stalks modified by polyaniline: Kinetics and thermodynamic studies. Him. Fiz. Tehnol. Poverhni. 2017. 8(1): 44. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/hftp08.01.044

19. Lima D.R., Klein L., Dotto G.L. Application of ultrasound modified corn straw as adsorbent for malachite green removal from synthetic and real effluents. Environ. Sci. Pollut. Res. 2017. 24: 21484. https://doi.org/10.1007/s11356-017-9802-y

20. Soldatkina L.M., Zavrichko M.A. Obtaining of adsorbents using citric acid modification of plant waste. Odesa Natl. Univ. Herald. Chem. 2019. 24(2): 47. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2019.2(70).169226

21. Doke K.M., Khan E.M. Adsorption thermodynamics to clean up wastewater: critical review. Rev. Environ. Sci. Biotechnology. 2013. 12: 25. https://doi.org/10.1007/s11157-012-9273-z

22. Baldikova E., Politi D., Maderova Z., Pospiskova K., Sidiras D., Safarikovaa M., Safarik I. Utilization of magnetically responsive cereal by-product for organic dye removal. J. Sci. Food Agric. 2016. 96(6): 2204. https://doi.org/10.1002/jsfa.7337

23. Hu X., Wang J., Liu Y., Li X., Zeng G., Bao Z., Zeng X., Chena A., Long F. Adsorption of chromium (VI) by ethylenediamine-modified cross-linked magnetic chitosan resin: isotherms, kinetics and thermodynamics. J. Hazard. Mater. 2011. 185(1): 306. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.09.034

24. Yan J., Lan G., Qiu H., Chen C., Liu Y., Du G., Zhang J. Adsorption of heavy metals and methylene blue from aqueous solution with citric acid modified peach stone. Sep. Sci. Technol. 2018. 53(11): 1678. https://doi.org/10.1080/01496395.2018.1439064

25. Parfitt G.D., Rochester C.H. Adsorption from solution at the solid/liquid interface. (Academic Press: London, New York, 1983).

26. Firdaus R.M., Md Rosli N.I., Ghanbaja J., Vigolo B., Mohamed A.R. Enhanced adsorption of methylene blue on chemically modified graphene nanoplatelets thanks to favorable interactions. J. Nanopart. Research. 2019. 21(12): 257. https://doi.org/10.1007/s11051-019-4701-4

27. Yang X., Zhu W., Song Y., Zhuang H., Tang H. Removal of cationic dye BR46 by biochar prepared from Chrysanthemum morifolium Ramat straw: A study on adsorption equilibrium, kinetics and isotherm. J. Mol. Liq. 2021. 340: 116617. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116617

28. Jiang Z., Hu D. Molecular mechanism of anionic dyes adsorption on cationized rice husk cellulose from agricultural wastes. J. Mol. Liq. 2018. 276: 105. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.11.153

29. Weng C.-H., Lin Y.-T., Tzeng T.-W. Removal of methylene blue from aqueous solution by adsorption onto pineapple leaf powder. J. Hazard. Mater. 2009. 170(1): 417. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.04.080

30. Mosoarca G., Popa S., Vancea C., Boran S. Optimization, equilibrium and kinetic modeling of methylene blue removal from aqueous solutions using dry bean pods husks powder. Materials. 2021. 14(19): 5673. https://doi.org/10.3390/ma14195673

31. Chen L., Ramadan A., Lu L., Shao W., Luo F., Chen J. Biosorption of methylene blue from aqueous solution using lawny grass modified with citric acid. J. Chem. Eng. Data. 2011. 56(8): 3392. https://doi.org/10.1021/je200366n

32. Daneshvar E., Vazirzadeh A., Niazi A., Kousha M., Naushad M., Bhatnagar A. Desorption of methylene blue dye from brown macroalga: effects of operating parameters, isotherm study and kinetic modeling. J. Clean. Prod. 2017. 152: 443. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.119
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.02.197

Copyright (©) 2022 L. M. Soldatkina, M. A. Yanar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.