Том 1, № 3 (2010)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

N. V. Petrova
PDF (English)
223-227
O. Byeda, E. Ischenko, V. Yatsimirsk
PDF (English)
228-234
M. I. Terebinska, V. V. Lobanov, A. G. Grebenyuk
PDF (English)
235-237
O. M. Tsendra, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
PDF (English)
238-241
A. A. Kravchenko, T. V. Krupska, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. S. Kuts, V. V. Lobanov
PDF (English)
242-247
M. Dzagania, L. Eprikashvili, M. Zautashvili, N. Pirtskhalava, I. Rubashvili
PDF (English)
248-250
G. P. Tsintskaladze, V. G. Tsitsishvili, P. E. Tskhvitaridze, B. F. Keshelava, G. Sh. Tatarashvili, T. V. Sharashenidze
PDF (English)
251-253
M. N. Kapshai, V. E. Gaishun, N. V. Nasonova
PDF (English)
254-257
O. A. Dudarko, D. S. Bakulina, Yu. L. Zub
PDF (English)
258-262
A. S. Zasuhin, L. K. Neudachina, Yu. G. Yatluk, V. A. Osipova, Yu. S. Moskaleva, E. F. Muzipova, M. V. Morozova, V. A. Starcev
PDF (English)
263-268
M. Wiśniewska, K. Terpiłowski, V. I. Zarko, S. Chibowski, E. Chibowski, T. Urban, V. M. Gun'ko
PDF (English)
269-273
L. A. Belyakova, O. M. Shvets
PDF (English)
274-280
L. Akhalbedashvili, G. Todradze, N. Kekelidze, Y. Keheyan, G. Yeritsyan, R. Gevorkyan
PDF (English)
281-286
I. V. Bondar, D. H. Han, H. K. Cho
PDF (English)
287-291
L. Eprikashvili, N. Pirtskhalava, T. Andronikashvili, T. Kordzakhia, M. Zautashvili, M. Dzagania
PDF (English)
292-295
V. A. Lykah, E. S. Syrkin
PDF (English)
296-302
G. V. Zagorovskiy, I. G. Sydorenko, V. V. Lobanov
PDF (English)
303-307
S. V. Yefremova
PDF (English)
308-311
V. A. Gabovich, V. A. Pokrovskiy
PDF (English)
312-314
V. Gerda, G. M. Telbiz, N. Kobylinskaya, V. N. Zaitsev, P. A. Manorik, J. Fraissard
PDF (English)
315-320
M. Ignatovych, M. V. Borysenko, V. Holovey, P. Baranyai, A. Kelemen
PDF (English)
321-325
L. F. Sharanda, I. V. Babich, Yu. V. Plyuto
PDF (English)
326-332
O. S. Aykasheva, O. E. Babkin, L. A. Babkina, S. V. Proskuryakov, A. G. Esenovsky
PDF (English)
333-337
O. M. Lavrynenko, Ya. D. Korol, S. V. Netreba, V. A. Prokopenko
PDF (English)
338-342
T. N. Shchurova, N. D. Savchenko, K. O. Popovic, N. Yu. Baran
PDF (English)
343-347
V. Tomkute, A. Beganskiene, A. Kareiva, S. Zemljic Jokhadar, U. Batista
PDF (English)
348-354
M. G. Chernysheva, G. A. Badun
PDF (English)
355-359
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovska, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, V. F. Chekhun, N. Yu. Lukyanova
PDF (English)
360-370
M. G. Ismailova, A. Nabiev, P. L. Ismailova
PDF (English)
371-374