Copyright (©) 2017 V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, L. O. Davydenko, O. I. Zakutevsky

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0