Том 4, № 2 (2013)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp04.02

Зміст

Статті

O. S. Karpenko, V. V. Lobanov, N. T. Kartel
PDF (English)
123-131
P. V. Galiy, T. N. Nenchuk, O. Ya. Tuziak, I. R. Jarovets
PDF
132-150
O. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko
PDF
151-156
I. Yu. Goliney, V. I. Sugakov, G. V. Vertsimakha
PDF (English)
157-164
R. S. Petryshyn, Z. M. Yaremko, M. M. Soltys
PDF
165-171
A. N. Gonchar, Yu. P. Gomza, Yu. V. Savelyev
PDF
172-177
N. S. Nastasienko, N. P. Galagan, V. A. Pokrovskiy
PDF
178-186
Yu. I. Kurioz
PDF
187-190
Yu. I. Sementsov, G. P. Prikhod’ko, N. T. Kartel, T. A. Aleksyeyeva, M. V. Tsebrenko
PDF (English)
191-195
V. O. Gabovich, V. O. Pokrovskiy
PDF
196-201
G. V. Grygorova, V. K. Klochkov, O. O. Sedyh, Yu. V. Malyukin
PDF (Русский)
202-210
D. P. Savitskiy
PDF (Русский)
211-218
S. V. Gorobets, N. O. Mykhailenko, Yu. V. Karpenko
PDF
219-225
O. V. Goncharuk, V. I. Zarko, G. E. Polischuk
PDF (Русский)
226-234