Том 6, № 2 (2015)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp06.02

Зміст

Статті

G. M. Starukh
PDF (English)
169-178
I. S. Petrik, G. V. Krylova, O. O. Kelyp, L. V. Lutsenko, N. P. Smirnova, L. P. Oleksenko
PDF (English)
179-189
T. V. Lesnichaya, T. E. Terikovskaya, V. V. Kosilov, S. A. Kirillov
PDF (English)
190-195
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, L. P. Oleksenko, A. M. Djiga, V. Y. Volkova
PDF (English)
196-202
N. A. Shestopal, O. P. Linnik, N. P. Smirnova
PDF (English)
203-210
A. G. Grebenyuk, V. N. Kaurkovskaya, V. V. Lobanov
PDF (English)
211-215
I. Yu. Tishchenko, O. O. Ilchenko, P. O. Kuzema
PDF (English)
216-223
O. V. Smirnova, A. G. Grebenyuk, G. I. Nazarchuk, Yu. L. Zub
PDF (English)
224-233
S. L. Prokopenko, G. M. Gunja, S. N. Makhno, P. P. Gorbyk
PDF (English)
234-238
I. V. Dubrovin, P. P. Gorbyk, G. N. Kashin
PDF (English)
239-243
V. V. Turov, T. V. Krupska, M. D. Tsapko, V. M. Gun'ko
PDF (English)
244-255
M. M. Al-Imam, S. T. Sulaiman
PDF (English)
256-262
O. V. Filonenko, V. S. Kuts, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
PDF (English)
263-268