Copyright (©) 2013 V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, V. O. Zazhigalov, O. A. Khanina