Copyright (©) 2014 E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. O. Gabovich, V. O. Pokrovskiy