Copyright (©) 2014 E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. A. Tertykh, I. S. Protsak, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.