Copyright (©) 2015 L. Karachevtseva, O. Lytvynenko, K. Parshyn, O. Sapelnikova, Wang Bo