Copyright (©) 2016 I. M. Trofymchuk, N. V. Roik, L. A. Belyakova