Copyright (©) 2020 V. I. Podolska, O. Yu. Voitenko, N. I. Gryshchenko, O. G. Savkin, L. M. Yakubenko