Copyright (©) 2020 N. I. Karas, L. A. Karachevtseva, V. F. Onyshchenko