Том 4, № 1 (2013)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp04.01

Зміст

Статті

K. V. Voitko, E. M. Demianenko, O. M. Bakalinska, Yu. O. Tarasenko, V. S. Kuts, M. T. Kartel
PDF
3-13
Yu. V. Bondar, S. V. Kuzenko
PDF (Русский)
14-20
V. V. Brei, N. S. Bodyul, A. G. Grebenyuk
PDF (Русский)
21-26
D. A. Sveshnikova, M. M. Gafurov, M. B. Ataev, K. Sh. Rabadanov, A. Sh. Asvarov, A. Sh. Ramazanov, K. G. Kunzhueva
PDF (Русский)
27-36
L. A. Belyakova, N. V. Roik, L. S. Dzyubenko, T. V. Kulik, B. B. Palyanytsya
PDF (Русский)
37-46
S. V. Khalameida, V. V. Sydorchuk, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, V. O. Zazhigalov
PDF
47-54
A. V. Korobeinyk, R. B. Kozakevych, Yu. M. Bolbukh, V. A. Tertykh
PDF (English)
55-61
O. N. Stavinskaya
PDF (English)
62-66
V. V. Turov, L. P. Morozova, O. I. Shtat'ko, M. B. Lutsyuk, A. A. Turova, I. V. Taran
PDF
67-77
V. O. Pokrovskiy, A. G. Grebenyuk, E. M. Demianenko, V. S. Kuts, O. B. Karpenko, S. V. Snegir, N. T. Kartel
PDF (English)
78-91
T. M. Boichuk, P. I. Kirienko, S. M. Orlyk, S. O. Soloviev
PDF (English)
92-98
L. M. Soldatkina, M. A. Zavrichko
PDF (English)
99-104
O. O. Kelyp, I. S. Petrik, V. S. Vorobets, N. P. Smirnova, G. Ya. Kolbasov
PDF (English)
105-112
T. G. Serebrii, N. V. Vlasenko, Yu. N. Kochkin, P. E. Strizhak
PDF (English)
113-119