Copyright (©) 2011 A. O. Suvorova, S. A. Alekseev, V. N. Zaitsev