Том 2, № 1 (2011)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

E. A. Pashitskii, A. A. Gurin
PDF (Русский)
3-10
Ya. O. Shablovsky
PDF (Русский)
11-19
O. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko
PDF
20-22
V. V. Turov, V. M. Gun'ko, O. P. Kozynchenko, S. P. Tennison, S. V. Mikhalovski
PDF (Русский)
23-33
S. Ya. Brichka, I. B. Yanchuk, A. A. Konchits, S. P. Kolesnik, A. F. Yefanov, A. V. Brichka, M. T. Kartel
PDF (English)
34-40
D. V. Brazhnyk, I. V. Bacherikova, V. A. Zazhigalov, A. Kowal
PDF (English)
41-52
A. O. Suvorova, S. A. Alekseev, V. N. Zaitsev
PDF (Русский)
53-60
V. I. Bogillo
PDF (Русский)
61-75
T. L. Rakytskaya, R. M. Dlubovskiy, T. A. Kiose, A. S. Truba, L. P. Oleksenko, V. Ya. Volkova
PDF (Русский)
76-80
M. T. Kartel, A. A. Nikolaichuk
PDF (English)
81-85
A. L. Gabchak, I. I. Gerashchenko, L. V. Nosach, E. F. Voronin, A. N. Cheplyaka, T. P. Osolodchenko
PDF (Русский)
86-92
O. M. Lavrynenko, S. V. Netreba, V. A. Prokopenko, Ya. D. Korol
PDF (English)
93-100