Том 11, № 4 (2020)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp11.04

Зміст

Статті

L. A. Karachevtseva, O. O. Lytvynenko, V. F. Onyshchenko, V. V. Strelchuk, V. A. Boyko
PDF (English)
445-455
V. V. Тurov, V. M. Gun'ko, T. V. Krupskaya, L. S. Andriyko, A. I. Marynin, V. N. Pasichnyi
PDF (English)
456-469
G. P. Tsintskaladze, L. G. Eprikashvili, T. N. Kordzakhia, T. V. Sharashenidze, M. G. Zautashvili, V. M. Gabunia
PDF (English)
470-476
T. V. Fesenko, I. V. Laguta, O. M. Stavynska, O. I. Oranska
PDF (English)
477-483
P. O. Kuzema, D. L. Starokadomsky, O. O. Tkachenko, V. A. Tertykh
PDF (English)
484-491
M. E. Bondarenko, P. M. Silenko, Yu. M. Solonin, A. V. Ragulya, M. M. Zahornyi, V. V. Shvalagin, N. I. Gubareni, O. Yu. Khyzhun
PDF (English)
492-507
O. M. Lavrynenko, M. N. Zahornyi, M. M. Bataiev, Yu. M. Bataiev, O. Yu. Pavlenko, O. A. Kornienko
PDF (English)
508-515
L. M. Ushakova, E. M. Demianenko, M. I. Terets, V. V. Lobanov, M. T. Kartel
PDF (English)
516-527
N. M. Korniichuk, S. P. Turanska, A. L. Petranovska, M. V. Abramov, P. P. Gorbyk, N. Yu. Luk'yanova, N. V. Kusyak, V. F. Chekhun
PDF (English)
528-538
O. V. Smirnova, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
PDF (English)
539-546
O. M. Korduban, T. V. Kryshchuk, V. O. Kandyba, V. V. Trachevskii
PDF (English)
547-555