Том 13, № 3 (2022)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.03

Зміст

Статті

O. I. Gichan
PDF (English)
239-248
V. M. Gun'ko
PDF (English)
249-258
O. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, A. D. Zolotarenko, N. Y. Akhanova, M. N. Ualkhanova, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, N. A. Gavrylyuk, T. V. Myronenko, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, I. V. Zagorulko, Yu. O. Tarasenko, O. O. Havryliuk
PDF (English)
259-273
T. V. Vislohuzova, N. A. Galatenko, R. A. Rozhnova, V. M. Bogatyrov, M. V. Galaburda
PDF
274-288
E. S. Yanovska, I. O. Savchenko, O. Yu. Kychkyruk
PDF
289-300
L. F. Sukhodub, L. B. Sukhodub, M. O. Kumeda
PDF
301-310
N. O. Lipkovska, V. M. Barvinchenko
PDF
311-320
V. A. Diamant, R. V. Lavrik, D. L. Starokadomsky, S. V. Gryn, V. M. Ogenko
PDF
321-329
N. V. Sych, V. M. Vikarchuk, L. I. Kotyns’ka, N. N. Tsyba, L. A. Kupchyk, A. O. Lysenko
PDF
330-337
A. D. Terets, V. A. Mashira, T. Ye. Korochkova
PDF
338-348
V. M. Vashchynskyi, I. V. Semkiv, A. I. Kashuba, R. V. Petrus’
PDF
349-357