Том 5, № 2 (2014)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp05.02

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko
PDF (Русский)
119-128
O. I. Gichan
PDF
129-135
Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, V. I. Zarko, M. V. Karpetz, M. V. Pereginiak, S. S. Petrovska, V. M. Gun'ko
PDF (English)
136-144
V. V. Kutarov, V. N. Shevchenko, Yu. L. Zub
PDF (Русский)
145-151
V. M. Shmal'ko, O. I. Zelensky, A. M. Braginsky
PDF (Русский)
152-157
O. S. Papaianina, M. V. Savoskin, A. N. Vdovichenko, M. Yu. Rodygin, M. A. Kompanets, I. O. Opeida
PDF (Русский)
158-163
S. V. Khalameida, N. D. Konovalova, V. O. Zazhigalov, V. I. Zarko
PDF
164-173
A. V. Redkina, N. D. Konovalova, K. N. Khomenko
PDF (Русский)
174-189
A. A. Cherny, S. V. Maschenko, V. V. Honcharov, V. A. Zazhigalov
PDF (Русский)
190-196
Yu. G. Voloshyna, V. V. Ivanenko, L. K. Patrylak, O. P. Pertko, K. I. Patrylak, A. V. Yakovenko
PDF
197-203
B. K. Ostafiychuk, I. M. Budzulyak, B. I. Rachiy, M. M. Kuzyshyn, V. M. Vashchynskyi, P. M. Mykyteichuk, N. Y. Ivanichok, R. I. Merena
PDF
204-209
O. V. Goncharuk, V. I. Zarko, V. M. Bogatyrev, K. Terpiłowski, E. Chibowski
PDF (Русский)
210-219
R. V. Mazurenko, S. V. Zhuravsky, G. M. Gunya, G. P. Prikhod’ko, S. N. Makhno, P. P. Gorbik, M. T. Kartel
PDF
220-225
I. S. Protsak, V. A. Tertykh, O. V. Goncharuk, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych
PDF
226-235
K. V. Makarova, A. S. Makarov, D. P. Savitskiy, N. I. Borovuk
PDF (Русский)
236-240