Том 2, № 4 (2011)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

E. V. Masalov, N. S. Sukhinina, G. A. Emelchenko
PDF (Русский)
373-384
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovskaya, E. V. Pilipchuk, N. V. Abramov, E. I. Oranskaya, A. M. Korduban
PDF (Русский)
385-392
O. M. Lavrynenko, V. Yu. Starchenko, S. V. Netreba, V. A. Prokopenko
PDF (English)
393-398
Yu. M. Kozyrev, M. Yu. Rubezhanska, N. P. Storozhuk, S. V. Kondratenko
PDF (English)
399-402
D. V. Nazarov, O. M. Osmolowskaya, V. M. Smirnov, I. V. Murin, O. V. Glumov, N. A. Mel'nikova
PDF (Русский)
403-408
L. V. Nosach, A. G. Grebenyuk, E. F. Voronin, A. A. Kravchenko
PDF
409-412
A. M. Pashayev, B. G. Tagiev, A. A. Safarzade
PDF (Русский)
413-416
E. M. Pakhlov, N. V. Guzenko, V. I. Zarko, M. L. Malysheva
PDF (Русский)
417-420
L. A. Zemskova, Yu. M. Nikolenko, A. V. Voit, T. A. Kaidalova, V. I. Sergienko
PDF (Русский)
421-426
D. S. Bakulina, O. A. Dudarko, A. K. Matkovsky, G. R. Yurchenko, Yu. L. Zub
PDF (Русский)
427-431
S. V. Yefremova, A. K. Zharmagambetova, A Zn. Terlikbayeva
PDF (Русский)
432-435
I. S. Petrik, O. O. Kelyp, V. S. Vorobets, N. P. Smirnova, O. K. Frolova, O. I. Oranska, G. Ya. Kolbasov, A. M. Eremenko
PDF
436-442
Yu. S. Dzyazko, E. R. Mokrousova, Yu. M. Volfkovich, N. F. Nikolskaya, V. E. Sosenkin
PDF (Русский)
443-450
N. M. Rezanova, M. T. Kartel, Yu. I. Sementsov, G. P. Prikhod’ko, I. A. Melnik, M. V. Tsebrenko
PDF (English)
451-455
E. M. Demianenko
PDF (English)
456-460
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovskaya, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, S. P. Turanskaya, E. V. Pilipchuk, V. F. Chekhun, N. Yu. Lukyanova, A. P. Shpak, A. M. Korduban
PDF (Русский)
461-469
R. B. Kozakevych, V. V. Yanishpolskii, V. A. Tertykh
PDF
470-474
T. V. Tikhonova, E. N. Mamikina, K. I. Kienskaya
PDF (Русский)
475-781
N. N. Vlasova, L. P. Golovkova, N. G. Stukalina
PDF (Русский)
482-487
O. N. Stavinskaya, I. V. Laguta, O. I. Dzyuba, R. V. Ivannikov, T. V. Fesenko
PDF (Русский)
488-493
O. M. Garkusha, A. N. Bagatskaya, S. N. Makhno, P. P. Gorbik
PDF
494-498
L. P. Golovkova, O. V. Markitan, N. N. Vlasova
PDF (Русский)
499-503
T. V. Fedianina, V. N. Barvinchenko, N. A. Lipkovska, A. A. Rugal, L. I. Chepel
PDF
504-514