Том 2, № 3 (2011)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

S. P. Kuksenko, V. S. Kuts, Yu. А. Tarasenko, M. T. Kartel
PDF (Русский)
221-228
E. S. Brikov, D. V. Zhuravskij, V. A. Mikheev, V. F. Novikov, I. A. Smirnov
PDF (Русский)
229-234
S. V. Khalameida, V. V. Sydorchuk, V. A. Zazhigalov, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba
PDF
235-241
Yu. S. Dzyazko, L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko
PDF (Русский)
242-248
N. D. Savchenko, T. N. Shchurova, I. I. Opachko, T. I. Panait, K. O. Popovic
PDF (English)
249-252
V. V. Krisyuk, A. E. Turgambaeva, G. I. Zharkova, P. A. Prozorov, I. K. Igumenov
PDF (Русский)
253-257
O. I. Oranska, M. I. Danylenko, V. M. Bogatyrev, Yu. I. Gornikov
PDF (Русский)
258-261
O. A. Kamalyan, A. V. Stepanyan, A. V. Sargsyan, V. A. Sarkeziyan, T. O. Kamalyan
PDF (Русский)
262-265
O. M. Hertsyk, M. O. Kovbuz, L. M. Boichyshyn
PDF
266-270
V. V. Kutarov, Yu. L. Zub
PDF (Русский)
271-275
A. V. Efimenko, T. L. Semenova
PDF (Русский)
276-283
I. P. Mukha, A. M. Eremenko, N. P. Smirnova, M. Valakh, V. Dzhagan
PDF (Русский)
284-288
D. M. Freik, B. S. Dzundza, Yu. V. Klanichka, V. V. Bachuk, Ya. S. Yavorsky
PDF
289-295
A. A. Konoval, A. S. Makarov, D. P. Savitskiy
PDF (Русский)
296-299
L. P. Tihonova, T. S. Psareva, I. P. Svarkovskaja, O. I. Zakutevskyy, T. A. Shaposhnikova, V. E. Goba, O. P. Kobuley, A. A. Lysenko
PDF (Русский)
300-307
S. S. Fomanyuk, G. Ya. Kolbasov, Yu. S. Krasnov, V. N. Zaichenko
PDF (Русский)
308-313
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. A. Dzyazko
PDF (Русский)
314-324
V. V. Kukueva, V. V. Lobanov, A. G. Grebenyuk
PDF
325-330
A. D. Dadashev, V. A. Tertykh, E. S. Yanovska, A. A. Gil, K. V. Yanova, V. S. Kutjanina
PDF
331-335
G. P. Tsintskaladze, L. Eprikashvili, N. Pirtskhalava, M. Zautashvili, V. G. Tsitsishvili, T. Kordzakhia
PDF (Русский)
336-339
G. V. Tsitsishvili, V. G. Tsitsishvili
PDF (Русский)
340-342
L. V. Porodko, L. B. Lerman, O. Yu. Semchuk
PDF
343-346
O. I. Gichan
PDF (English)
347-353
A. K. Buryak, I. S. Pycki, T. M. Serdyuk, A. V. Uleanov
PDF (Русский)
354-360
N. S. Nastasienko, V. M. Bogatyrev, B. G. Mischanchuk, V. A. Pokrovskiy
PDF (Русский)
361-365
O. V. Severinovskaya, O. A. Varzatskiy, S. V. Shulga, V. A. Pokrovskiy, T. Yu. Gromovoy
PDF (Русский)
366-369