Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Взаємодія риванолу з дезоксирибонуклеїновою кислотою, адсорбованою на поверхні нанокристалічного діоксиду титану Анотація   PDF
O. V. Markitan, N. N. Vlasova, Y. V. Sheludko
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Взаємозв¢язок між характеристиками частинок каталізатора та зміною пористої структури активного вугілля в каталізованій залізом реакції гідрогенізації вуглецю Анотація   PDF (English)
O. N. Stavinskaya
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Взаємозв’язок структурних параметрів поверхні кальційфосфатосилікатних покриттів на сплавах титану з їхньою біологічною активністю Анотація   PDF
O. V. Savvova, O. I. Fesenko, H. K. Voronov, M. V. Karbazin
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення взаємодії кремній- та алюмінійвмісних сорбентів з компонентами склоподібного тіла методом лазерної кореляційної спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
A. I. Markina, V. F. Gorchev, I. I. Gerashchenko
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення впливу детонаційних наноалмазів на мікров’язкість мембран еритроцитів щурів методом спінових зондів Анотація   PDF (Русский)
N. T. Kartel, L. V. Ivanov, A. N. Lyapunov, O. A. Nardid, Ya. O. Cherkashina, E. V. Shcherbak, O. A. Gurova, A. V. Okotrub
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення динаміки адсорбції летких сполук на тонкодисперсних адсорбентах методом п’єзокварцового мікрозважування в імпульсному режимі Анотація   PDF (English)
A. P. Filippov, P. E. Strizhak, N. V. Vlasenko, Yu. N. Kochkin, T. G. Serebrii
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення кінетики та рівноважної адсорбції доксорубіцину на поверхні кремнезему типу МСМ-41 Анотація   PDF (English)
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення сорбції біополімерів на гідрофобних поверхнях за допомогою радіохімічних методів Анотація   PDF (English)
M. G. Chernysheva, G. A. Badun
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення та підбір вихідних матеріалів як можливих джерел для одержання сорбентів Анотація   PDF (English)
I. A. Таgaev, S. U. Tursunova, L. S. Andriyko
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення фізико-хімічних та сорбційних властивостей SnO2, отриманих шляхом механохімічної та мікрохвильової обробок Анотація   PDF (English)
M. M. Samsonenko, O. I. Zakutevskyy, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, M. F. Kovtun
 
Том 15, № 2 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Виготовлення, фізико-хімічне та біомедичне вивчення гемостатичної порошкової композиції на основі нанокремнезему Анотація   PDF
I. I. Gerashchenko, O. M. Chepliaka, K. O. Stepanyuk, E. M. Pakhlov, T. V. Krupska
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення констант іонізації поверхневих гідроксильних груп модифікованого діоксиду титану в його водних суспензіях Анотація   PDF
R. S. Petryshyn, Z. M. Yaremko, M. M. Soltys
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення оптимальних характеристик магнітокерованого біосорбенту на основі дріжджів Saсcharomyces Cerevisiae Анотація   PDF
S. V. Gorobets, N. O. Mykhailenko, Yu. V. Karpenko
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення параметрів субдиффузійного рівняння на підставі даних SPT експерименту Анотація   PDF (Русский)
V. P. Shkilev, V. V. Lobanov
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення профілів розподілу елементів по глибині приповерхневого шару тонких плівок Ge33As12Se55 Анотація   PDF (English)
T. N. Shchurova, N. D. Savchenko, K. O. Popovic, N. Yu. Baran
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення слідових кількостей амінофілліну у людській сечі методом прямокутної вольтамперометрії та його застосування у фармацевтиці Анотація   PDF (English)
M. M. Al-Imam, S. T. Sulaiman
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення ступеня окиснення молібдену механохімічно обробленого MoO3 Анотація   PDF (English)
N. S. Kopachevska, A. K. Melnyk, I. V. Bacherikova, V. A. Zazhigalov, K. Wieczorek-Ciurowa
 
Том 13, № 1 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Використання електрохімічної імпедансної спектроскопії для поглибленого вивчення характеристих суперконденсаторiв Анотація   PDF (English)
S. O. Zelinskyi, N. G. Stryzhakova, O. V. Gozhenko, Y. A. Maletin
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Використання радіаційно-індукованої полімеризації для отримання сорбційно-активних поліпропіленових тканин з сульфокислотними групами Анотація   PDF (English)
I. V. Bondar, D. H. Han, H. K. Cho
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Використання силанів при приготуванні захисних покриттів для металів шляхом УФ-опромінювання Анотація   PDF (English)
O. S. Aykasheva, O. E. Babkin, L. A. Babkina, S. V. Proskuryakov, A. G. Esenovsky
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Використання спектрів поглинання для ідентифікації ендометалофуллеренів Анотація   PDF
N. Y. Akhanova, D. V. Schur, N. A. Gavrylyuk, M. T. Gabdullin, N. S. Anikina, An. D. Zolotarenko, O. Ya. Krivushchenko, Ol. D. Zolotarenko, B. M. Gorelov, E. Erlanuli, D. G. Batrishev
 
Том 15, № 1 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Вилучення іонів цезію та стронцію з водних розчинів з використанням геополімерних матеріалів на основі метакаоліну Анотація   PDF (English)
D. V. Tarnovsky, O. S. Fedoryshyn, O. A. Vyshnevskyi, I. V. Romanova
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Вилучення катіонів уранілу із залізовмісних розчинів з використанням композитних сорбентів на основі полімерної матриці Анотація   PDF (English)
O. V. Perlova, Yu. S. Dzyazko, N. O. Perlova, V. F. Sazonova, I. Yu. Halutska
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Властивості Zn-Мо-оксидної системи, синтезованої шляхом механохімічної обробки Анотація   PDF
O. V. Sachuk, V. O. Zazhygalov, L. S. Kuznetsova, M. M. Tsyba
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Властивості вуглецевих нанокластерів гексагональної форми Анотація   PDF (English)
O. S. Karpenko, V. V. Lobanov, N. T. Kartel
 
76 - 100 з 719 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>