Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Утворення графеноподібних частинок при відновленні оксиду графіту Анотація   PDF (Русский)
O. S. Papaianina, M. V. Savoskin, A. N. Vdovichenko, M. Yu. Rodygin, M. A. Kompanets, I. O. Opeida
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Утворення фрактальних вуглецевих структур у плазмо-дуговому розряді Анотація   PDF (English)
L. G. Keush
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-механічні властивості органо-неорганічних композитів на основі поліуретану, силікату натрію та Zn-Al шаруватих подвійних гідроксидів Анотація   PDF
G. M. Starukh, V. L. Budzinska
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні властивості колоїдних розчинів на основі наночастинок срібла з полімерним ядром Анотація   PDF (Русский)
V. F. Gorchev, A. Yu. Chynishin, G. G. Didikin, S. E. Litvin, I. N. Andrusyshyna, I. S. Kovinsky, S. M. Romanenko
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні властивості поверхні VPO-каталізаторів, модифікованих йонами перехідних металів Анотація   PDF
E. V. Kiziun, V. A. Zazhigalov
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні засади методів очистки вуглецевих нанотрубок (огляд) Анотація   PDF (Русский)
E. O. Koval'ska, M. T. Kartel, G. P. Prikhod’ko, Yu. I. Sementsov
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні та електрохімічні властивості нанорозмірного Li[Li0,033Mn1,967]O4 Анотація   PDF (Русский)
A. V. Potapenko, S. I. Chernukhin, I. V. Romanova, S. А. Kirillov
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні та каталітичні властивості твердої складової зварювального аерозолю Анотація   PDF (English)
T. L. Rakitskaya, A. A. Ennan, A. S. Truba, S. A. Kiro, V. Y. Volkova
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні та медико-біологічні дослідження системи нанокремнезем − рутин − катіонна ПАР Анотація   PDF
T. V. Fedianina, V. N. Barvinchenko, N. A. Lipkovska, A. A. Rugal, L. I. Chepel
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні та фотокалітичні дослідження композиції ZnO-SnO2 еквімолярного складу, модифікованої шляхом гідротермальної та термічної обробки Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, L. O. Davydenko, O. I. Zakutevsky
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості V-Mg оксидних композицій, синтезованих різними методами Анотація   PDF
S. V. Khalameida, V. V. Sydorchuk, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, V. O. Zazhigalov
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічний аспект терапевтичної дії ентеросорбентів (теоретичне дослідження) Анотація   PDF (English)
I. I. Gerashchenko
 
Том 10, № 4 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико–хімічні властивості Ті–вмісних нанесених на нержавіючу сталь композитів Анотація   PDF (English)
O. V. Sanzhak, D. V. Brazhnyk, V. V. Honcharov, V. A. Zazhigalov, F. A. Azimov
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Фазові перетворення в деяких аліфатичних молекулярних кристалах в умовах обмеженого простору Анотація   PDF
M. M. Lazarenko, A. N. Alekseev, S. A. Alekseev, Yu. E. Grabovsky, M. V. Lazarenko
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Фазові перетворення в нанокомпозитах на основі пірогенних оксидів кремнію, алюмінію та оксидів рідкісноземельних металів Ln2O3 (Ln = Nd, Gd) Анотація   PDF
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фазові перетворення в системах на основі індивідуальних і змішаних пірогенних оксидів алюмінію і кремнію та оксиду міді(II) Анотація   PDF (Русский)
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Флуктуації нерівноважних електронів та магнонів у феромагнітних напівпровідниках Анотація   PDF
O. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування антибактеріальних покриттів на хітозанових матрицях методом магнетронного напилення Анотація   PDF (English)
O. V. Kalinkevich, O. Yu. Karpenko, Ya. V. Trofimenko, A. M. Sklyar, V. Yu. Illiashenko, A. N. Kalinkevich, V. A. Baturin, S. N. Danilchenko
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування покриттів гідроксиапатиту на модифікованих Ti−6Аl−4V субстратах Анотація   PDF (Русский)
G. O. Yanovska, V. M. Kuznetsov, O. S. Stanislavov, L. F. Sukhodub
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування пористої структури сорбентів на основі метал-органiчних каркасних сполук Анотація   PDF (Русский)
Ya. O. Shablovsky
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування поруватості буровугільних матеріалів при лужній активації з тепловим ударом Анотація   PDF
V. A. Kucherenko, Yu. V. Таmarkina, V. A. Saberova
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування стабільної аморфної фази у вкритому вуглецем кремнії в умовах глибокого електрохімічного літіювання Анотація   PDF (Русский)
S. P. Kuksenko, I. O. Kovalenko, Yu. А. Tarasenko, N. T. Kartel
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Фото- та механокаталітична деградація сафраніну Т в присутності дисперсного ніобату літію Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, O. V. Zazhigalov, L. O. Davydenko
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотоелектрохімічні властивості наноструктурованих фотоелектродів TiО2/CdSe для систем одержання водню Анотація   PDF (Русский)
I. A. Slobodyanyuk, I. A. Rusetskii, G. Ya. Kolbasov
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотокаталітична деградація деяких барвників у присутності механохімічно модифікованих оксидів ванадію і молібдену Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, V. O. Zazhigalov, O. A. Khanina
 
526 - 550 з 574 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>