Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження взаємодії диметилкарбонату з полідиметилсилоксаном Анотація   PDF (English)
E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. A. Tertykh, I. S. Protsak, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження взаємодії левоміцетину з поверхнею кремнезему Анотація   PDF (English)
A. A. Kravchenko, T. V. Krupska, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. S. Kuts, V. V. Lobanov
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження впливу модифікації діоксиду титану неметалами на його спектральні характеристики Анотація   PDF (English)
O. V. Smirnova, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічне дослідження елементарних актів реакцій на поверхні модифікованого кремнезему Анотація   PDF
V. V. Kukueva, V. V. Lobanov, A. G. Grebenyuk
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження механізму окиснення аскорбінової кислоти молекулярним киснем на поверхні кремнезему Анотація   PDF
E. M. Demianenko, M. M. Ilchenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічне дослідження протолітичної рівноваги амоніаку на поверхні кремнезему Анотація   PDF (Русский)
A. A. Kravchenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження структурних перетворень акридинового оранжoвого в умовах лазерної десорбції/іонізації на поверхні терморозширеного графіту Анотація   PDF
E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. O. Gabovich, V. O. Pokrovskiy
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження термодинамічних та кінетичних характеристик взаємодії гідроксильного радикала з графітоподібними площинами Анотація   PDF
K. V. Voitko, E. M. Demianenko, O. M. Bakalinska, Yu. O. Tarasenko, V. S. Kuts, M. T. Kartel
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження утворення сферичних молекул діоксиду кремнію при полімеризації ортокремнієвої кислоти Анотація   PDF
O. V. Filonenko, V. V. Lobanov
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання протолітичної рівноваги поверхні кремнезему Анотація   PDF
A. A. Kravchenko, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання процесів гідрофобізації поверхні силікатних матеріалів силіконатами лужних металів Анотація   PDF
A. G. Grebenyuk, D. B. Nasiedkin, Yu. V. Plyuto
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання структури та властивостей нанокластерів SnO2 Анотація   PDF (English)
O. V. Filonenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічний аналіз адсорбції і механізмів хімічних реакцій на поверхні твердих тіл Анотація   PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічний аналіз термодинамічних параметрів димеризації α-гідроксікислот на міжфазній поверхні повітря/вода Анотація   PDF (English)
E. S. Fomina
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічний дизайн нових полімерних матеріалів на основі тетраоксо[8]циркулену Анотація   PDF (Русский)
G. V. Baryshnikov, N. N. Karaush, V. A. Minaeva, B. F. Minaev
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічний розрахунок 29Si ЯМР-спектрів фулереноподібних молекул діоксиду кремнію Анотація   PDF (English)
O. V. Filonenko, V. S. Kuts, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
 
Том 12, № 3 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічно розраховані інтегральні характеристики складних наноматеріалів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Керування тиксотропними властивостями водної суспензії, що містить гідрофільні та гідрофобні компоненти Анотація   PDF (Русский)
T. V. Krupska, V. M. Gun'ko, I. S. Protsak, M. T. Kartel, V. V. Turov
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Кислотно-основні та таутомерні рівноваги флуоресцеїну у змішаних міцелах цвітеріонної сульфобетаїнової ПАР з катіонною, аніонною та неіонною ПАР Анотація   PDF (Русский)
N. A. Vodolazkaya
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Кластерізація води, зв’язаної в системі нанокремнезем – органічні розчинники Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, L. P. Morozova, A. A. Turova, V. M. Gun'ko
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Коагуляція колоїдних розчинів люмінесцентних стрижнеподібних наночастинок nLaVO4:Eu3+ Анотація   PDF (Русский)
G. V. Grygorova, V. K. Klochkov, O. O. Sedyh, Yu. V. Malyukin
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Когерентні осциляції в ІЧ-спектрах 2D структур макропористого кремнію з поверхневими нанопокриттями Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Компенсаційний ефект на Cu-Co-Fe оксидних каталізаторах окиснення СО Анотація   PDF (English)
O. Byeda, E. Ischenko, V. Yatsimirsk
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Комплексотвірні властивості композитів силікагель-поліанілін з прищепленими гетероциклічними азореагентами Анотація   PDF (English)
E. S. Yanovska, K. V. Ryabchenko, V. A. Tertykh, O. Yu. Kichkiruk
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(циклопентадієніл)нікелем за типом «гість–хазяїн» Анотація   PDF
O. V. Mykhailenko
 
276 - 300 з 619 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>