Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 13, № 4 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологічні та текстурні ефекти желювання та механохімічної активації сухих та змочених простих та складних нанооксидів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun’ko
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія плівок поліаніліну на поверхні аморфного металевого сплаву Al87Ni8Y5 Анотація   PDF
M. M. Yatsyshyn, L. M. Boichyshyn, E. P. Koval'chuk, I. I. Demchyna, R. Yа. Serkiz, P. Yu. Demchenko
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія, фазовий і хімічний склад наноструктур, утворених в системах, які містять лантан, церій і срібло Анотація   PDF (English)
O, M. Lavrynenko, O. Yu. Pavlenko, M. N. Zahornyi, S. F. Korichev
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія частинок наноструктурованих матеріалів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, O. I. Oranska, V. V. Paientko, I. Ya. Sulym
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія частинок та текстурні характеристики нанокремнезему, гідро-ущільненого при різних ступенях гідратації Анотація   PDF (English)
V. M. Gun’ko, V. V. Turov
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Нано- та мікроволокна, вилучені з кам'яновугільного пекового коксу Анотація   PDF (Русский)
V. M. Shmalko
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозит LiFePO4/C як катодний матеріал для літій-іонних акумуляторів високої потужності Анотація   PDF
V. V. Kosilov, S. I. Chernukhin, I. V. Romanova, S. А. Kirillov
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозити діоксидів кремнію, титану, цирконію і церію – загусники пластичних мастил Анотація   PDF (Русский)
L. I. Borysenko, G. G. Mnischenko, K. S. Kulyk, L. V. Petrus, I. Yа. Sulim, M. V. Borysenko
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозити на основі багатокомпонентної полімерної матриці та нанонаповнювача денсилу: релаксаційні властивості та морфологія Анотація   PDF
L. V. Karabanova, O. M. Bondaruk, E. F. Voronin
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокристали напівпровідників та оксид графену – чутливі до видимого світла фотоініціатори полімеризації акриламіду у воді Анотація   PDF (English)
O. L. Stroyuk, S. Ya. Kuchmiy, N. S. Andryushina
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанопористі β-циклодекстринвмісні кремнеземи: синтез, будова та властивості Анотація   PDF (English)
L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko, L. S. Dzyubenko, O. M. Shvets
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанопорувата структура адсорбентів, отриманих лужною активацією викопного вугілля різного ступеня метаморфізму Анотація   PDF (Русский)
Yu. V. Tamarkina, V. A. Kucherenko, T. G. Shendrik
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Наноструктури частинок діоксиду кремнію, отриманих багатоступеневим методом Штобера-Фінка-Бона Анотація   PDF (Русский)
E. V. Masalov, N. S. Sukhinina, G. A. Emelchenko
 
Том 14, № 2 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Наноструктуровані композити на основі осадженого кремнезему та кристалітів Ni, вкритих вуглецем із карбонізованого крохмалю Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, B. Charmas, J. Skubiszewska–Zięba
 
Том 9, № 1 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Наночастинки гідрофосфату цирконію, армовані слабкокислотним катіонообмінним полімером Анотація   PDF (English)
L. N. Ponomaryova, Yu. S. Dzyazko, Yu. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Напруженість електростатичного поля в околі неоднорідностей на поверхні поруватого силіцію Анотація   PDF (English)
M. I. Terebinska, V. V. Lobanov, A. G. Grebenyuk
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Непористі плівки діоксиду титану, модифікованого платиною: синтез, оптичні та фотокаталітичні характеристики Анотація   PDF (English)
D. V. Ihnatiuk, N. P. Smirnova, O. P. Linnik
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Низькотемпературна наномодифікація поверхні нержавіючої сталі іонними пучками Анотація   PDF (Русский)
A. A. Cherny, S. V. Maschenko, V. V. Honcharov, V. A. Zazhigalov
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Низькотемпературне формування силікату неодиму зі структурою апатиту в кремнеземній матриці Анотація   PDF (English)
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov, A. V. Brichka, S. M. Makhno
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Нові композитні матеріали на основі оксидних сполук хрому, молібдену і кобальту Анотація   PDF (Русский)
N. D. Ivanova, O. A. Stadnik, Ye. I. Boldyrev, T. S. Psareva, A. V. Kaplun, V. V. Yevtushok
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Нові магнієві інтерметаліди – перспективні, надійні, реверсивні накопичувачі водню Анотація   PDF
Z. A. Matysina, An. D. Zolotarenko, Ol. D. Zolotarenko, N. A. Shvachko, N. Y. Akhanova, M. Ualkhanova, D. V. Schur, M. T. Gabdullin, Yu. I. Zhirko, E. P. Rudakova, Yu. O. Tarasenko, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, O. O. Havryliuk
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Нові нанопористі β-циклодекстринвмісні органокремнеземи для сорбції нітратів важких металів Анотація   PDF (English)
L. A. Belyakova, O. M. Shvets, D. Yu. Lyashenko
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Новий підхід до комплексної стандартизації нанодисперсних багатокомпонентних рослинних препаратів на основі кремнезему Анотація   PDF (English)
N. O. Lipkovska, V. M. Barvinchenko, M. T. Kartel
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Огляд властивостей графену в зв’язку з його використанням як підкладки для безматричної мас-спектрометрії Анотація   PDF (English)
V. A. Gabovich, V. A. Pokrovskiy
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Одержання ацетацеталі пропіленгліколю на твердих кислотних каталізаторах Анотація   PDF
E. A. Bondarenko, M. E. Sharanda, V. V. Brei
 
401 - 425 з 705 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>