Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування поверхні монтморилоніту олігоуретаном, що містить функціональні аміногрупи Анотація   PDF
O. M. Gonchar
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування поверхні оксиду молібдену МoО3 шляхом його механохімічної обробки Анотація   PDF
N. S. Lytvyn, S. V. Chalamejda, V. O. Zazhigalov
 
Том 9, № 3 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками магнетиту Анотація   PDF
V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk, A. F. Burban, S. M. Tsaryk
 
Том 8, № 3 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування поліетерсульфонових мембран наночастинками TiO2 методом «layer-by-layer» Анотація   PDF
I. S. Kolesnyk, O. Ya. Dzhodzhyk, V. V. Mukoida, V. V. Konovalova, S. M. Tsaryk, A. F. Burban
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування та каталітичні властивості пентаоксиду ніобію Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, L. O. Davydenko, V. O. Zazhigalov
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування целюлозних і лігноцелюлозних матеріалів нанокластерами фероціаніду міді Анотація   PDF (English)
V. V. Galysh, M. T. Kartel
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Модификація властивостей поверхні активованого вугілля КАУ Анотація   PDF (English)
D. V. Brazhnyk, I. V. Bacherikova, V. A. Zazhigalov, A. Kowal
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Можливість використання наномодифікованого клиноптилоліту як добавки до будівельних матеріалів Анотація   PDF (English)
G. P. Tsintskaladze, V. G. Tsitsishvili, P. E. Tskhvitaridze, B. F. Keshelava, G. Sh. Tatarashvili, T. V. Sharashenidze
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Молекулярний ротор як високотемпературний броунівський мотор Анотація   PDF (English)
O. Ye. Tsomyk, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологічні та електронні характеристики нанорозмірного оксиду алюмінію, індивідуального та у високотемпературних (пірогенних) і низькотемпературних (механічних) сумішах з нанорозмірним кремнеземом Анотація   PDF (English)
Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, V. I. Zarko, M. V. Karpetz, M. V. Pereginiak, S. S. Petrovska, V. M. Gun'ko
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія плівок поліаніліну на поверхні аморфного металевого сплаву Al87Ni8Y5 Анотація   PDF
M. M. Yatsyshyn, L. M. Boichyshyn, E. P. Koval'chuk, I. I. Demchyna, R. Yа. Serkiz, P. Yu. Demchenko
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія частинок наноструктурованих матеріалів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, O. I. Oranska, V. V. Paientko, I. Ya. Sulym
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Нано- та мікроволокна, вилучені з кам'яновугільного пекового коксу Анотація   PDF (Русский)
V. M. Shmalko
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозит LiFePO4/C як катодний матеріал для літій-іонних акумуляторів високої потужності Анотація   PDF
V. V. Kosilov, S. I. Chernukhin, I. V. Romanova, S. А. Kirillov
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозити діоксидів кремнію, титану, цирконію і церію – загусники пластичних мастил Анотація   PDF (Русский)
L. I. Borysenko, G. G. Mnischenko, K. S. Kulyk, L. V. Petrus, I. Yа. Sulim, M. V. Borysenko
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозити на основі багатокомпонентної полімерної матриці та нанонаповнювача денсилу: релаксаційні властивості та морфологія Анотація   PDF
L. V. Karabanova, O. M. Bondaruk, E. F. Voronin
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокристали напівпровідників та оксид графену – чутливі до видимого світла фотоініціатори полімеризації акриламіду у воді Анотація   PDF (English)
O. L. Stroyuk, S. Ya. Kuchmiy, N. S. Andryushina
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанопористі β-циклодекстринвмісні кремнеземи: синтез, будова та властивості Анотація   PDF (English)
L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko, L. S. Dzyubenko, O. M. Shvets
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанопорувата структура адсорбентів, отриманих лужною активацією викопного вугілля різного ступеня метаморфізму Анотація   PDF (Русский)
Yu. V. Tamarkina, V. A. Kucherenko, T. G. Shendrik
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Наноструктури частинок діоксиду кремнію, отриманих багатоступеневим методом Штобера-Фінка-Бона Анотація   PDF (Русский)
E. V. Masalov, N. S. Sukhinina, G. A. Emelchenko
 
Том 9, № 1 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Наночастинки гідрофосфату цирконію, армовані слабкокислотним катіонообмінним полімером Анотація   PDF (English)
L. N. Ponomaryova, Yu. S. Dzyazko, Yu. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Напруженість електростатичного поля в околі неоднорідностей на поверхні поруватого силіцію Анотація   PDF (English)
M. I. Terebinska, V. V. Lobanov, A. G. Grebenyuk
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Непористі плівки діоксиду титану, модифікованого платиною: синтез, оптичні та фотокаталітичні характеристики Анотація   PDF (English)
D. V. Ihnatiuk, N. P. Smirnova, O. P. Linnik
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Низькотемпературна наномодифікація поверхні нержавіючої сталі іонними пучками Анотація   PDF (Русский)
A. A. Cherny, S. V. Maschenko, V. V. Honcharov, V. A. Zazhigalov
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Низькотемпературне формування силікату неодиму зі структурою апатиту в кремнеземній матриці Анотація   PDF (English)
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov, A. V. Brichka, S. M. Makhno
 
326 - 350 з 591 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>