Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічний аналіз адсорбції і механізмів хімічних реакцій на поверхні твердих тіл Анотація   PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічний аналіз термодинамічних параметрів димеризації α-гідроксікислот на міжфазній поверхні повітря/вода Анотація   PDF (English)
E. S. Fomina
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічний дизайн нових полімерних матеріалів на основі тетраоксо[8]циркулену Анотація   PDF (Русский)
G. V. Baryshnikov, N. N. Karaush, V. A. Minaeva, B. F. Minaev
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічний розрахунок 29Si ЯМР-спектрів фулереноподібних молекул діоксиду кремнію Анотація   PDF (English)
O. V. Filonenko, V. S. Kuts, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
 
Том 12, № 3 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічно розраховані інтегральні характеристики складних наноматеріалів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Керування тиксотропними властивостями водної суспензії, що містить гідрофільні та гідрофобні компоненти Анотація   PDF (Русский)
T. V. Krupska, V. M. Gun'ko, I. S. Protsak, M. T. Kartel, V. V. Turov
 
Том 14, № 4 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Кислотна та термічна обробка природного гейландиту Анотація   PDF (English)
V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, M. O. Nijaradze, N. A. Mirdzveli, Z. S. Amiridze, B. T. Khutsishvili
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Кислотно-основні та таутомерні рівноваги флуоресцеїну у змішаних міцелах цвітеріонної сульфобетаїнової ПАР з катіонною, аніонною та неіонною ПАР Анотація   PDF (Русский)
N. A. Vodolazkaya
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Кластерізація води, зв’язаної в системі нанокремнезем – органічні розчинники Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, L. P. Morozova, A. A. Turova, V. M. Gun'ko
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Коагуляція колоїдних розчинів люмінесцентних стрижнеподібних наночастинок nLaVO4:Eu3+ Анотація   PDF (Русский)
G. V. Grygorova, V. K. Klochkov, O. O. Sedyh, Yu. V. Malyukin
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Когерентні осциляції в ІЧ-спектрах 2D структур макропористого кремнію з поверхневими нанопокриттями Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva
 
Том 15, № 1 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Колігативні властивості різних рідких сумішей в залежності від температури та ефектів обмеженого простору у порах різних адсорбентів Анотація
V. M. Gun’ko, V. V. Turov
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Колоїдно-хімічний синтез композитних бентоніт - феромагнітних порошків Анотація   PDF
V. A. Bohatyrenko, D. S. Kamenskyh, V. O. Yevdokymenko, O. V. Andreieva, M. O. Olyanovska
 
Том 14, № 4 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Комбінування поверхні з об’ємом: гібриди суперконденсаторів з Li-іонними акумуляторами Анотація   PDF (English)
Y. A. Maletin, S. I. Chernukhin, N. G. Stryzhakova, S. G. Kozachkov
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Компенсаційний ефект на Cu-Co-Fe оксидних каталізаторах окиснення СО Анотація   PDF (English)
O. Byeda, E. Ischenko, V. Yatsimirsk
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Комплексотвірні властивості композитів силікагель-поліанілін з прищепленими гетероциклічними азореагентами Анотація   PDF (English)
E. S. Yanovska, K. V. Ryabchenko, V. A. Tertykh, O. Yu. Kichkiruk
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(циклопентадієніл)нікелем за типом «гість–хазяїн» Анотація   PDF
O. V. Mykhailenko
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубкамита металоценами за типом «гість-хазяїн» Анотація   PDF (English)
O. V. Mykhailenko
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Композит, який складається з гідратованого діоксиду цирконію та оксиду графену, для вилучення органічних та неорганічних компонентів з води Анотація   PDF (English)
Yu. S. Dzyazko, V. M. Ogenko, Yu. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin, T. V. Maltseva, T. V. Yatsenko, K. O. Kudelko
 
Том 10, № 4 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Композиційні адсорбенти, які включають окиснений графен: вплив складу на механічну міцність та адсорбцію пестицидів Анотація   PDF (English)
Yu. S. Dzyazko, V. M. Ogenko, L. Ya. Shteinberg, A. V. Bildуukevich, T. V. Yatsenko
 
Том 13, № 3 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Композиційні матеріали на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімера полі(вінілбутираль-вінілацетат-вініловий спирт), наповнені кремнеземом, модифікованим сполуками срібла та міді Анотація   PDF
T. V. Vislohuzova, N. A. Galatenko, R. A. Rozhnova, V. M. Bogatyrov, M. V. Galaburda
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Композиційні наноматеріали на основі вуглецевого волокна, модифікованого оксидами металів і хітозаном Анотація   PDF (Русский)
L. A. Zemskova, Yu. M. Nikolenko, A. V. Voit, T. A. Kaidalova, V. I. Sergienko
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Конверсія D-фруктози в етиллактат на SnO2-вмісних каталізаторах Анотація   PDF
S. V. Prudius, N. M. Vyslogusova, V. V. Brei
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Конверсія суміші пропіленгліколь-ацетон в 2,2,4-триметіл-1,3-діоксолан на кислотних Dowex DR-2030 и ZrO2-SiO2 каталізаторах Анотація   PDF (Русский)
V. M. Sontsev, V. V. Brei
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Конструктивна роль хаоса: броунівські мотори й виграшні стратегії в теорії ігор Анотація   PDF (Русский)
V. M. Rozenbaum
 
326 - 350 з 705 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>