Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Багатошарові вуглецеві нанотрубки, модифіковані біосумісними речовинами Анотація   PDF (English)
Y. N. Bolbukh, G. S. Gunko, G. P. Prikhod’ko, V. A. Tertykh, K. László, A. Tóth, B. Koczka
 
Том 10, № 4 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Бактерицидні адсорбенти, одержані йонообмінною модифікацією природного філліпсіту Анотація   PDF (English)
V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, M. O. Nijaradze, N. A. Mirdzveli, Z. S. Amiridze
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Бекманівське перегрупування циклогексанонооксиму в ε-капролактам на сульфосмолі Dowex DR-2030 у присутності диметилсульфоксиду Анотація   PDF (Русский)
V. V. Brei, N. S. Bodyul, A. G. Grebenyuk
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Будова і властивості гексагональних вуглецевих нанокластерів C95N графеноподібної структури Анотація   PDF (Русский)
O. S. Karpenko, V. V. Lobanov, M. T. Kartel
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Будова адсорбційних комплексів тетрацикліну на поверхні нанокремнезему Анотація   PDF
L. V. Nosach, A. G. Grebenyuk, E. F. Voronin, A. A. Kravchenko
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Будова гідратного шару поверхні композитних систем SiO2/ДНК(Dox) і SiO2/ДНК(Dox)/фуллерен С60 Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, A. P. Ugnivenko, V. M. Barvinchenko, T. V. Krupska, S. V. Chekhun, Yu. I. Prylutskyy
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Взаємодія гідрооксиду натрію з природним сапонітом Анотація   PDF (Русский)
Yu. A. Dmitrenko, A. V. Mamchencko
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Взаємодія компонентів нуклеїнових кислот з профлавіном на поверхні кремнезему Анотація   PDF (Русский)
N. N. Vlasova, L. P. Golovkova, N. G. Stukalina
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Взаємодія нанорозмірних оксидів кремнію і алюмінію з компонентами біогідрогелю Анотація   PDF (Русский)
A. I. Markina, I. I. Gerashchenko, E. M. Pakhlov
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Взаємозв¢язок між характеристиками частинок каталізатора та зміною пористої структури активного вугілля в каталізованій залізом реакції гідрогенізації вуглецю Анотація   PDF (English)
O. N. Stavinskaya
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Взаємозв’язок структурних параметрів поверхні кальційфосфатосилікатних покриттів на сплавах титану з їхньою біологічною активністю Анотація   PDF
O. V. Savvova, O. I. Fesenko, H. K. Voronov, M. V. Karbazin
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення взаємодії кремній- та алюмінійвмісних сорбентів з компонентами склоподібного тіла методом лазерної кореляційної спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
A. I. Markina, V. F. Gorchev, I. I. Gerashchenko
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення впливу детонаційних наноалмазів на мікров’язкість мембран еритроцитів щурів методом спінових зондів Анотація   PDF (Русский)
N. T. Kartel, L. V. Ivanov, A. N. Lyapunov, O. A. Nardid, Ya. O. Cherkashina, E. V. Shcherbak, O. A. Gurova, A. V. Okotrub
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення динаміки адсорбції летких сполук на тонкодисперсних адсорбентах методом п’єзокварцового мікрозважування в імпульсному режимі Анотація   PDF (English)
A. P. Filippov, P. E. Strizhak, N. V. Vlasenko, Yu. N. Kochkin, T. G. Serebrii
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення кінетики та рівноважної адсорбції доксорубіцину на поверхні кремнезему типу МСМ-41 Анотація   PDF (English)
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення сорбції біополімерів на гідрофобних поверхнях за допомогою радіохімічних методів Анотація   PDF (English)
M. G. Chernysheva, G. A. Badun
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення та підбір вихідних матеріалів як можливих джерел для одержання сорбентів Анотація   PDF (English)
I. A. Таgaev, S. U. Tursunova, L. S. Andriyko
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення фізико-хімічних та сорбційних властивостей SnO2, отриманих шляхом механохімічної та мікрохвильової обробок Анотація   PDF (English)
M. M. Samsonenko, O. I. Zakutevskyy, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, M. F. Kovtun
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення констант іонізації поверхневих гідроксильних груп модифікованого діоксиду титану в його водних суспензіях Анотація   PDF
R. S. Petryshyn, Z. M. Yaremko, M. M. Soltys
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення оптимальних характеристик магнітокерованого біосорбенту на основі дріжджів Saсcharomyces Cerevisiae Анотація   PDF
S. V. Gorobets, N. O. Mykhailenko, Yu. V. Karpenko
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення параметрів субдиффузійного рівняння на підставі даних SPT експерименту Анотація   PDF (Русский)
V. P. Shkilev, V. V. Lobanov
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення профілів розподілу елементів по глибині приповерхневого шару тонких плівок Ge33As12Se55 Анотація   PDF (English)
T. N. Shchurova, N. D. Savchenko, K. O. Popovic, N. Yu. Baran
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення слідових кількостей амінофілліну у людській сечі методом прямокутної вольтамперометрії та його застосування у фармацевтиці Анотація   PDF (English)
M. M. Al-Imam, S. T. Sulaiman
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Визначення ступеня окиснення молібдену механохімічно обробленого MoO3 Анотація   PDF (English)
N. S. Kopachevska, A. K. Melnyk, I. V. Bacherikova, V. A. Zazhigalov, K. Wieczorek-Ciurowa
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Використання радіаційно-індукованої полімеризації для отримання сорбційно-активних поліпропіленових тканин з сульфокислотними групами Анотація   PDF (English)
I. V. Bondar, D. H. Han, H. K. Cho
 
51 - 75 з 591 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>