Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження теплофізичних властивостей кристалічного кремнію Анотація   PDF
O. O. Gavrylyuk, O. Yu. Semchuk
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження термолізу Сr(acac)3 на поверхні SiO2 та Al2O3 методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії Анотація   PDF
L. O. Davydenko, B. G. Mischanchuk, A. G. Grebenyuk, V. O. Pokrovskiy, Yu. V. Plyuto
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження формування структури прекурсорів для отримання нанопорошків на основі фази типу перовскиту Анотація   PDF
T. F. Lobunets, O. V. Chudinovych, O. V. Shyrokov, A. V. Ragulya
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Екзоемісійна спектроскопія дефектів опромінених поверхонь кристалів CsI Анотація   PDF
P. V. Galiy, T. N. Nenchuk, O. Ya. Tuziak, I. R. Jarovets
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Екологічні сорбенти з хімічно модифікованої та термообробленої рослинної сировини Анотація   PDF (English)
M. T. Kartel, A. A. Nikolaychuk, H. K. Bong
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Екситонні і екситонної квазімолекули стани в наносистемах напівпровідникових квантових точок Анотація   PDF (English)
S. I. Pokutnyi, N. G. Shkoda
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Екситонні стани в напівпровідникових наносистемах Анотація   PDF (Русский)
S. I. Pokutnyi, P. P. Gorbyk, S. M. Mahno, S. L. Prokopenko
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Екситон-поляритони в 2D структурах макропористого кремнію з нанопокриттями Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, O. O. Lytvynenko, V. F. Onyshchenko, V. V. Strelchuk, V. A. Boyko
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Електроди з вуглецевих нанотрубок в електрохімічних сенсорах Анотація   PDF (English)
G. V. Zagorovskiy, I. G. Sydorenko, V. V. Lobanov
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електронна структура допованого металами анатазу, що розрахована з періодичними граничними умовами і в кластерному наближенні Анотація   PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електропровідність поверхні плівок SnO2:Sb, модифікованої Pd і Pt Анотація   PDF (Русский)
E. V. Panov, O. I. Milovanova, S. M. Malyovanyi, E. A. Genkina
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості гетероструктури CuS/ZnS і системи CuS/ZnS-ПТФХЕ Анотація   PDF (English)
S. L. Prokopenko, G. M. Gunja, S. N. Makhno, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів вуглецеві нанотрубки/ NiCo Анотація   PDF (English)
O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
Том 12, № 2 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів на основі епоксидної смоли та вуглецевих наповнювачів Анотація   PDF (English)
O. G. Sirenko, O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, N. V. Vituk, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів на основі епоксидної смоли та терморозширеного графіту Анотація   PDF (English)
O. G. Sirenko, S. M. Makhno, O. M. Lisova, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості полімерних композитів на основі високодисперсного оксиду алюмінію, модифікованого йодидом міді Анотація   PDF
R. V. Mazurenko, G. M. Gunya, S. N. Makhno, P. P. Gorbik
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок, синтезованих на базальтовій луcці Анотація   PDF
R. V. Mazurenko, S. V. Zhuravsky, G. M. Gunya, G. P. Prikhod’ko, S. N. Makhno, P. P. Gorbik, M. T. Kartel
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен–оксид міді Анотація   PDF
S. N. Makhno
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрохімічні дослідження і квантовохімічні розрахунки системи SinLim Анотація   PDF (Русский)
S. P. Kuksenko, V. S. Kuts, Yu. А. Tarasenko, M. T. Kartel
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрохімічна дезактивація поверхонь Анотація   PDF
A. A. Omel'chuk, I. N. Yudenkova, V. N. Shevel, N. A. Maslo
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Енергія зв'язку СО з чистою та модифікованою киснем поверхнею Мо(110) Анотація   PDF (English)
N. V. Petrova
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефект Ваньє-Штарка при кімнатній температурі в двовимірних структурах макропористого кремнію з нанопокриттями Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, S. Ya. Kuchmii, K. P. Konin, O. O. Lytvynenko, A. L. Stroyuk
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефект локалізації фотопровідності в структурах макропористого кремнію Анотація   PDF (Русский)
N. I. Karas, K. A. Parshin
 
Том 8, № 3 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефективний час життя неосновних носіїв заряду і стаціонарний розподіл надлишкових неосновних носіїв заряду в макропористому кремнії Анотація   PDF (English)
V. F. Onyshchenko, L. A. Karachevtseva
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Залежність стану води від температури в зернах кефіру при різній гідратації Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, V. V. Turov, T. V. Krupska, A. P. Golovan, E. M. Pakhlov, M. D. Tsapko, J. Skubiszewska-Zięba, B. Charmas
 
201 - 225 з 591 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>