Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 9, № 1 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Плівки CdS на поруватих підкладках Si, одержані методом хімічного поверхневого осадження Анотація   PDF
A. F. Dyadenchuk, V. V. Kidalov
 
Том 12, № 1 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Плівкові стимулюючі покриття для насіння на основі сумішей кремнеземів Анотація   PDF
A. P. Holovan, T. V. Krupska, V. V. Тurov
 
Том 13, № 3 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Платиновмісні вуглецеві наноструктури для створення електропровідної кераміки при використанні 3D друку технології CJP Анотація   PDF (English)
O. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, A. D. Zolotarenko, N. Y. Akhanova, M. N. Ualkhanova, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, N. A. Gavrylyuk, T. V. Myronenko, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, I. V. Zagorulko, Yu. O. Tarasenko, O. O. Havryliuk
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Поєднання молекулярно-ситових і комплексоутворюючих властивостей насадок в газовій хроматографії Анотація   PDF (English)
L. Eprikashvili, N. Pirtskhalava, T. Andronikashvili, T. Kordzakhia, M. Zautashvili, M. Dzagania
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Поєднання термодесорбції та ініційованої матрицею/поверхнею лазерної десорбції/ іонізації при мас-спектрометричному дослідженні поверхні конструкційних матеріалів Анотація   PDF (Русский)
A. K. Buryak, I. S. Pycki, T. M. Serdyuk, A. V. Uleanov
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Побудова моделей, що описують протолітичні рівноваги на поверхні аміноксерогелю Анотація   PDF (Русский)
A. Yu. Baraban, I. V. Khristenko, O. S. Tkachenko, R. V. Sukhov, O. I. Yurchenko, Yu. V. Kholin
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Поверхневі явища на електролітичних газових бульбашках і МГД-ефект при електролізі води в магнітному полі Анотація   PDF (Русский)
V. N. Zaichenko, I. A. Slobodyanyuk
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Покриття для біомедичного призначення на основі гідроксиапатиту, хітозану та срібла Анотація   PDF
G. O. Yanovska, V. M. Kuznetsov, O. S. Stanislavov, V. Yu. Illiashenko
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Порівняльна квантовохімічна оцінка процесів літіювання/делітіювання в нанокластерах Sin та нанокомпозитах CmSin Анотація   PDF (English)
M. T. Kartel, V. S. Kuts, A. G. Grebenyuk, Yu. А. Tarasenko
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Порівняльне вивчення специфічної активності вуглецевого та лігнінового ентеросорбентів Анотація   PDF (English)
M. G. Ismailova, A. Nabiev, P. L. Ismailova
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Порівняльне дослідження лігноцелюлозних сорбентів методом 13С ЯМР-спектроскопії Анотація   PDF (English)
M. T. Kartel, A. A. Nikolaichuk
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Порівняльний аналіз деяких рівнянь ізотерм адсорбції Анотація   PDF (Русский)
O. A. Kamalyan, A. V. Stepanyan, A. V. Sargsyan, V. A. Sarkeziyan, T. O. Kamalyan
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Порівняльний аналіз пористої структури та адсорбційних властивостей активованого вугілля Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, V. I. Zarko, E. V. Goncharuk, B. Charmas, S. V. Mikhalovski
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Порівняння лазерної десорбції/іонізації барвників акридинового оранжевого та метиленового блакитного з поверхні терморозширеного графіту Анотація   PDF
V. O. Gabovich, V. O. Pokrovskiy
 
Том 13, № 3 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Порівняння сорбційних властивостей щодо іонів токсичних металів органомінеральних композитів на основі вермикуліту з іn situ іммобілізованим та адсорбованим полі[8-оксихінолінметакрилатом] Анотація   PDF
E. S. Yanovska, I. O. Savchenko, O. Yu. Kychkyruk
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Пористість та топологія цеолітних структур Анотація   PDF (Русский)
G. V. Tsitsishvili, V. G. Tsitsishvili
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Порувата структура та адсорбційні властивості силікатів магнію, синтезованих трьома методами Анотація   PDF (English)
M. V. Kravchenko, L. S. Kuznetsova, A. V. Terebilenko, M. M. Tsyba, I. V. Romanova
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Посилення епоксидних полімерів гідридсилільованим пірогенним кремнеземом Анотація   PDF (English)
P. O. Kuzema, D. L. Starokadomsky, O. O. Tkachenko, V. A. Tertykh
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Посилення поглинання і флуоресценції молекул родаміну 6Ж поблизу наночастинок золота в матриці SiO2 Анотація   PDF (Русский)
I. P. Mukha, A. M. Eremenko, N. P. Smirnova, M. Valakh, V. Dzhagan
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Природні та хімічно модифіковані базальтові туфи. Фазовий склад і каталітична активність поверхневих Cu(II) – Pd(II) комплексів у реакції окиснення монооксиду вуглецю киснем Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, L. I. Reznik
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Про ефект екранування та спектр плазмонів у графені Анотація   PDF (Русский)
E. A. Pashitskii, A. A. Gurin
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Проблема спрямованого транспорту лікарських препаратів: стан і перспективи Анотація   PDF (Русский)
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovskaya, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, S. P. Turanskaya, E. V. Pilipchuk, V. F. Chekhun, N. Yu. Lukyanova, A. P. Shpak, A. M. Korduban
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Проблеми хіміко-динамічного полірування в технології кремнієвих p-i-n фотодіодів Анотація   PDF
M. S. Kukurudziak
 
Том 14, № 2 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Противірусна активність нанооксидів церію та лантану, модифікованих сріблом Анотація   PDF (English)
M. M. Zahornyi, O. M. Lavrynenko, O. Yu Pavlenko, O. Yu Povnitsa, L. O. Artiukh, K. S. Naumenko, S. D. Zahorodnia, A. I. Ievtushenko
 
Том 12, № 3 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Протипухлинні векторні системи на основі біоактивного лектину Bacillus subtilis ІМВ B-7724 Анотація   PDF (English)
A. L. Petranovska, A. P. Kusyak, N. M. Korniichuk, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk, N. Yu. Lukyanova, V. F. Chekhun
 
476 - 500 з 705 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>