Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Екситон-поляритони в 2D структурах макропористого кремнію з нанопокриттями Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, O. O. Lytvynenko, V. F. Onyshchenko, V. V. Strelchuk, V. A. Boyko
 
Том 15, № 2 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Експериментальне та теоретичне дослідження адсорбційної активності шунгіту методом контактного змочування Анотація
O. O. Efremov, O. B. Loginova, S. P. Starik, G. D. Ilnytska
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Електроди з вуглецевих нанотрубок в електрохімічних сенсорах Анотація   PDF (English)
G. V. Zagorovskiy, I. G. Sydorenko, V. V. Lobanov
 
Том 15, № 1 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрокаталітичне відновлення кластерів води на бінарних сплавах молібдену з металами підгрупи заліза в лужному середовищі Анотація   PDF (English)
V. N. Nikitenko, E. A. Babenkov, O. L. Bersirova, V. S. Kublanovsky
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електронна структура допованого металами анатазу, що розрахована з періодичними граничними умовами і в кластерному наближенні Анотація   PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 13, № 4 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Електропровідні композити на основі TiO2 та вуглецевих наноструктур, виготовлені при використанні 3D друку технології CJP Анотація   PDF (English)
Ol. D Zolotarenk, E. P. Rudakova, N. Y. Akhanova, An. D. Zolotarenko, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, M. N. Ualkhanova, N. A. Gavrylyuk, M. V. Chymbai, T. V. Myronenko, I. V. Zagorulko, A. D. Zolotarenko, O. O. Havryliuk
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електропровідність поверхні плівок SnO2:Sb, модифікованої Pd і Pt Анотація   PDF (Русский)
E. V. Panov, O. I. Milovanova, S. M. Malyovanyi, E. A. Genkina
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості гетероструктури CuS/ZnS і системи CuS/ZnS-ПТФХЕ Анотація   PDF (English)
S. L. Prokopenko, G. M. Gunja, S. N. Makhno, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів вуглецеві нанотрубки/ NiCo Анотація   PDF (English)
O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
Том 12, № 2 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів на основі епоксидної смоли та вуглецевих наповнювачів Анотація   PDF (English)
O. G. Sirenko, O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, N. V. Vituk, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів на основі епоксидної смоли та терморозширеного графіту Анотація   PDF (English)
O. G. Sirenko, S. M. Makhno, O. M. Lisova, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості полімерних композитів на основі високодисперсного оксиду алюмінію, модифікованого йодидом міді Анотація   PDF
R. V. Mazurenko, G. M. Gunya, S. N. Makhno, P. P. Gorbik
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок, синтезованих на базальтовій луcці Анотація   PDF
R. V. Mazurenko, S. V. Zhuravsky, G. M. Gunya, G. P. Prikhod’ko, S. N. Makhno, P. P. Gorbik, M. T. Kartel
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі діоксиду олова, модифікованого феритом нікелю Анотація   PDF (English)
S. I. Prokopenko, R. V. Mazurenko, G. M. Gunja, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен–оксид міді Анотація   PDF
S. N. Makhno
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрохімічні дослідження і квантовохімічні розрахунки системи SinLim Анотація   PDF (Русский)
S. P. Kuksenko, V. S. Kuts, Yu. А. Tarasenko, M. T. Kartel
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрохімічна дезактивація поверхонь Анотація   PDF
A. A. Omel'chuk, I. N. Yudenkova, V. N. Shevel, N. A. Maslo
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Енергія зв'язку СО з чистою та модифікованою киснем поверхнею Мо(110) Анотація   PDF (English)
N. V. Petrova
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефект Ваньє-Штарка при кімнатній температурі в двовимірних структурах макропористого кремнію з нанопокриттями Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, S. Ya. Kuchmii, K. P. Konin, O. O. Lytvynenko, A. L. Stroyuk
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефект локалізації фотопровідності в структурах макропористого кремнію Анотація   PDF (Русский)
N. I. Karas, K. A. Parshin
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефект Хонг-Оу-Менделя в композитах «гума-вуглецеві нанотрубки» Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, V. V. Trachevskiy, O. O. Lytvynenko, M. T. Kartel
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефект Хонг-Оу-Менделя в композитах «терморозширений графіт – вуглецеві нанотрубки» Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, M. T. Kartel, Yu. I. Sementsov, O. O. Lytvynenko, O. Yu. Sapelnikova
 
Том 13, № 1 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефекти обмеженого простору для різних рідин, що взаємодіють з пірогенними нанооксидами та пористими кремнеземами Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 8, № 3 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Ефективний час життя неосновних носіїв заряду і стаціонарний розподіл надлишкових неосновних носіїв заряду в макропористому кремнії Анотація   PDF (English)
V. F. Onyshchenko, L. A. Karachevtseva
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Залежність стану води від температури в зернах кефіру при різній гідратації Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, V. V. Turov, T. V. Krupska, A. P. Golovan, E. M. Pakhlov, M. D. Tsapko, J. Skubiszewska-Zięba, B. Charmas
 
251 - 275 з 719 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>