Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 9, № 3 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження взаємодії кавової кислоти з поверхнею нанорозмірного діоксиду церію методами термодесорбційної мас-спектрометрії та ІЧ-спектроскопії Анотація   PDF
N. N. Nastasiienko, B. B. Palianytsia, M. T. Kartel, M. Larsson, T. V. Kulik
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження взаємодії сполук літію з пентаоксидом ніобію при механохімічній обробці Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, V. A. Zazhigalov
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження властивостей гідрофобізованого шунгіту Анотація   PDF
G. E. Pavlyk, B. G. Mischanchuk, V. O. Pokrovskiy, I. L. Orel
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження впливу добавок паладію на чутливість до Н2 адсорбційно-напівпровідникових сенсорів на основі наноматеріалів, отриманих золь-гель методом Анотація   PDF
E. V. Sokovyh, L. P. Oleksenko, N. P. Maksymovych, I. P. Matushko, G. I. Skolyar
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження гідратації полімолочної кислоти і впливу на неї органічних розчинників за даними 1Н ЯМР-спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, K. O. Filatova, T. V. Krupska
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження гідрогенолізу глюкози на Cu-оксидах Анотація   PDF
E. M. Sharanda, S. I. Levytska, S. V. Prudius, A. M. Mylin, V. V. Brei
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження дегідратації сорбіту в конденсованому стані та адсорбованого на високодисперсному кремнеземі методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії Анотація   PDF (Русский)
N. S. Nastasienko, V. M. Bogatyrev, B. G. Mischanchuk, V. A. Pokrovskiy
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження кремнезем-желатинових матеріалів методами ТГА і ТПДМС Анотація   PDF (English)
P. O. Kuzema, I. V. Laguta, O. N. Stavinskaya
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження локального оточення амінодифосфонової кислоти на поверхні ковалентно модифікованого діоксиду кремнію методами РФЕC та 31Р ЯМР спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
L. S. Kostenko, A. S. Andreev, J. Fraissard, S. A. Alekseev, V. N. Zaitsev
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження морфології наночастинок SiO2 у полірувальних суспензіях методами АСМ і СЕМ Анотація   PDF
Ya. A. Kosenok, V. E. Gaishun, O. I. Tyulenkova, V. G. Denisman, T. A. Gerasimenya, O. A. Matyushonok
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження поверхні золотих тканин зі саркофагів Успенського собору (Київ) Анотація   PDF (Русский)
A. V. Zazhigalov, S. A. Balakin, I. V. Bacherikova, V. O. Zazhigalov
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження різних типів модифікації і каталітичних властивостей базальтового туфу та вивчення його можливостей щодо очищення стічних вод Анотація   PDF
V. V. Tsymbalyuk
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження розкладу цитратних прекурсорів до оксиду цинку методом температурно-програмованої мас-спектрометрії Анотація   PDF (Русский)
I. V. Romanova, T. E. Terikovska, B. G. Mischanchuk, S. А. Kirillov, V. A. Pokrovskiy
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження розподілу легколетких галогенвуглеводнів між сурогатами атмосферних твердих аерозолів і газовою фазою методами ТПД МС і оберненої газової хроматографії Анотація   PDF (English)
V. I. Bogillo, M. S. Bazylevska, B. G. Mischanchuk, V. A. Pokrovskiy
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження теплофізичних властивостей кристалічного кремнію Анотація   PDF
O. O. Gavrylyuk, O. Yu. Semchuk
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження термолізу Сr(acac)3 на поверхні SiO2 та Al2O3 методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії Анотація   PDF
L. O. Davydenko, B. G. Mischanchuk, A. G. Grebenyuk, V. O. Pokrovskiy, Yu. V. Plyuto
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Екзоемісійна спектроскопія дефектів опромінених поверхонь кристалів CsI Анотація   PDF
P. V. Galiy, T. N. Nenchuk, O. Ya. Tuziak, I. R. Jarovets
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Екологічні сорбенти з хімічно модифікованої та термообробленої рослинної сировини Анотація   PDF (English)
M. T. Kartel, A. A. Nikolaychuk, H. K. Bong
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Екситонні стани в напівпровідникових наносистемах Анотація   PDF (Русский)
S. I. Pokutnyi, P. P. Gorbyk, S. M. Mahno, S. L. Prokopenko
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Електроди з вуглецевих нанотрубок в електрохімічних сенсорах Анотація   PDF (English)
G. V. Zagorovskiy, I. G. Sydorenko, V. V. Lobanov
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електронна структура допованого металами анатазу, що розрахована з періодичними граничними умовами і в кластерному наближенні Анотація   PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електропровідність поверхні плівок SnO2:Sb, модифікованої Pd і Pt Анотація   PDF (Русский)
E. V. Panov, O. I. Milovanova, S. M. Malyovanyi, E. A. Genkina
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості гетероструктури CuS/ZnS і системи CuS/ZnS-ПТФХЕ Анотація   PDF (English)
S. L. Prokopenko, G. M. Gunja, S. N. Makhno, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів вуглецеві нанотрубки/ NiCo Анотація   PDF (English)
O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів на основі епоксидної смоли та терморозширеного графіту Анотація   PDF (English)
O. G. Sirenko, S. M. Makhno, O. M. Lisova, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
151 - 175 з 492 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>