Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив органічних розчинників і доксорубіцину на кластеризацію води, що зв’язана ДНК Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, V. F. Chekhun, V. M. Gun'ko, V. M. Barvinchenko, S. V. Chekhun, A. V. Turov
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив органічних розчинників на поведінку внутрішньоклітинної води в клітинах дріжджів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, T. V. Krupska, V. M. Barvinchenko, V. V. Turov
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив поверхні кремнезему на гідроліз ацетилсаліцилової кислоти: теоретичне моделювання Анотація   PDF (English)
E. M. Demianenko
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив поверхні на кінетичні параметри тонких плівок сполук АIVВVI в рамках моделі Петріца Анотація   PDF
D. M. Freik, B. S. Dzundza, Yu. V. Klanichka, V. V. Bachuk, Ya. S. Yavorsky
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив поверхні на перенесення заряду в тонких металевих плівках на основі неперехідних металів Анотація   PDF (Русский)
R. I. Bigun, Z. V. Stasyuk, M. Yu. Barabash, Yu. A. Kunitsky
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив поверхневих стероїдних груп на сорбцію солей жовчних кислот мезопористими органокремнеземами Анотація   PDF
N. V. Roik, L. A. Belyakova
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив поверхневих явищ на селективно-розділові властивості рідкокристалічної нерухомої фази Анотація   PDF (English)
M. Dzagania, L. Eprikashvili, M. Zautashvili, N. Pirtskhalava, I. Rubashvili
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив поверхнево-активних речовин на біогенний синтез наночастинок срібла в клітинах лактобактерій Анотація   PDF
V. I. Podolska, O. Yu. Voitenko, N. I. Gryshchenko, O. G. Savkin, L. M. Yakubenko
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив пористої структури кремнеземних носіїв та стану диклофенаку на кінетику вивільнення активної речовини Анотація   PDF
R. B. Kozakevych, V. V. Yanishpolskii, V. A. Tertykh
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив постійного магнітного поля середньої величини на формування наночастинок магнетиту в водній іонообмінній реакції осадження з надлишком лугу Анотація   PDF (Русский)
E. S. Brikov, D. V. Zhuravskij, V. A. Mikheev, V. F. Novikov, I. A. Smirnov
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію цис-дихлородіамінплатини (ІІ) Анотація   PDF
O. M. Kamіnskiy, N. V. Kusyak, A. L. Petranovska, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив рН розчину на стабільність систем високодисперсний кремнезем – поліакрилова кислота Анотація   PDF (English)
M. Wiśniewska, K. Terpiłowski, V. I. Zarko, S. Chibowski, E. Chibowski, T. Urban, V. M. Gun'ko
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив рН середовища на адсорбційну поведінку, поверхневу дилатаційну реологію та стійкість пін розчинів сумішей гумати натрію / цетилтриметиламоній бромід Анотація   PDF (English)
G. I. Kovtun, S. L. Khil'ko
 
Том 12, № 2 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив розмірів та зарядового стану кластерів кремнезему на інтегральні характеристики Анотація   PDF (English)
V. M. Gun’ko
 
Том 9, № 3 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив розчинів хлористоводневої кислоти на розмір кристалітів гідроксіапатиту в порошках та їхню композитах з гіалуроновою кислотою Анотація   PDF (Русский)
A. P. Golovan, N. V. Borisenko, T. V. Krupskaya, V. V. Turov
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив складу і методу приготування (Pd), Co, Ce, Zr-метал-оксидних каталізаторів на їх активність в реакціях відновлення оксидів азоту (І), (ІІ) монооксидом вуглецю Анотація   PDF (English)
T. M. Boichuk, P. I. Kirienko, S. M. Orlyk, S. O. Soloviev
 
Том 9, № 1 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив складу агресивного середовища на корозійну тривкість багатокомпонентних аморфних сплавів на основі Fe Анотація   PDF
M. A. Kovbuz, O. M. Hertsyk, T. G. Pereverzieva, S. Ye. Shurko, N. L. Pandiak, K. V. Protsyshyn
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив складу мінеральних аерозолів на кінетику гетерогенного стоку летких домішок з атмосфери Анотація   PDF (Русский)
V. I. Bogillo
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив способу іммобілізації β-циклодекстрину на сорбційні властивості модифікованих кремнеземів Анотація   PDF (Русский)
L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko, N. V. Roik, I. M. Trofymchuk, O. M. Shvets
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив структурних факторів на процеси релаксації води в молочних продуктах з різним вмістом жиру Анотація   PDF (Русский)
O. V. Goncharuk, V. I. Zarko, G. E. Polischuk
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив структурних характеристик на сорбційні властивості літій-селективних композиційних матеріалів на основі TiO2 та MnO2 Анотація   PDF (English)
M. O. Chaban, L. M. Rozhdestvenska, A. V. Palchik, V. M. Belyakov
 
Том 13, № 3 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив супрамолекулярних взаємодій з катіонною пар декаметоксином на адсорбцію куркуміну на високодисперсному кремнеземі Анотація   PDF
N. O. Lipkovska, V. M. Barvinchenko
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив твердих та рідких гідрофобних сполук на характеристики води, локалізованої в адсорбційному шарі гідрофільної компоненти системи Анотація   PDF (English)
V. V. Turov, V. M. Gun'ko, T. V. Krupska, M. T. Kartel
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив температури на кінетичні залежності утворення нанорозмірних частинок на поверхні сталі, яка контактує з водним дисперсійним середовищем Анотація   PDF (English)
O. M. Lavrynenko, V. Yu. Starchenko, S. V. Netreba, V. A. Prokopenko
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту Анотація   PDF (English)
O. M. Otychenko, T. E. Babutina, O. R. Parkhomey, O. M. Budylina, L. S. Protsenko, I. V. Uvarova
 
151 - 175 з 705 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>