Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 12, № 2 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження методом ЕПР міжшарової взаємодії в наноструктурі Gd2O3/Fe Анотація   PDF (English)
A. M. Kasumov, A. I. Dmitriev, Yu. M. Bataiev, M. M. Bataiev, V. M. Karavaeva, K. A. Korotkov, A. I. Ievtushenko
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження методом РФС поверхні нанопорошків TiO2:Ag Анотація   PDF (English)
O. M. Korduban, T. V. Kryshchuk, V. O. Kandyba, V. V. Trachevskii
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження морфології наночастинок SiO2 у полірувальних суспензіях методами АСМ і СЕМ Анотація   PDF
Ya. A. Kosenok, V. E. Gaishun, O. I. Tyulenkova, V. G. Denisman, T. A. Gerasimenya, O. A. Matyushonok
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження поверхні золотих тканин зі саркофагів Успенського собору (Київ) Анотація   PDF (Русский)
A. V. Zazhigalov, S. A. Balakin, I. V. Bacherikova, V. O. Zazhigalov
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження різних типів модифікації і каталітичних властивостей базальтового туфу та вивчення його можливостей щодо очищення стічних вод Анотація   PDF
V. V. Tsymbalyuk
 
Том 10, № 3 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження реологічних властивостей суспензій пірогенного кремнезему, модифікованого полідиметилсилоксаном, у вазеліновій олії Анотація   PDF
O. V. Goncharuk, I. Ya. Sulym
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження розкладу цитратних прекурсорів до оксиду цинку методом температурно-програмованої мас-спектрометрії Анотація   PDF (Русский)
I. V. Romanova, T. E. Terikovska, B. G. Mischanchuk, S. А. Kirillov, V. A. Pokrovskiy
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження розподілу легколетких галогенвуглеводнів між сурогатами атмосферних твердих аерозолів і газовою фазою методами ТПД МС і оберненої газової хроматографії Анотація   PDF (English)
V. I. Bogillo, M. S. Bazylevska, B. G. Mischanchuk, V. A. Pokrovskiy
 
Том 13, № 4 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження структури фосфорвмісних цеолітних аніонних нанопористих матеріалів Анотація   PDF (English)
G. P. Tsintskaladze, T. M. Sharashenidze, L. G. Eprikashvili, M. G. Zautashvili, T. N. Kordzakhia, M. A. Dzagania
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження теплофізичних властивостей кристалічного кремнію Анотація   PDF
O. O. Gavrylyuk, O. Yu. Semchuk
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження термолізу Сr(acac)3 на поверхні SiO2 та Al2O3 методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії Анотація   PDF
L. O. Davydenko, B. G. Mischanchuk, A. G. Grebenyuk, V. O. Pokrovskiy, Yu. V. Plyuto
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження токсичної дії наночастинок міді: вплив на електроповерхневі та біохімічні показники бактеріальних клітин Анотація   PDF
T. G. Gruzina, L. S. Rieznichenko, L. M. Yakubenko, V. I. Podolska, N. I. Grishchenko, Z. R. Ulberg, S. M. Dybkova
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження формування структури прекурсорів для отримання нанопорошків на основі фази типу перовскиту Анотація   PDF
T. F. Lobunets, O. V. Chudinovych, O. V. Shyrokov, A. V. Ragulya
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Екзоемісійна спектроскопія дефектів опромінених поверхонь кристалів CsI Анотація   PDF
P. V. Galiy, T. N. Nenchuk, O. Ya. Tuziak, I. R. Jarovets
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Екологічні сорбенти з хімічно модифікованої та термообробленої рослинної сировини Анотація   PDF (English)
M. T. Kartel, A. A. Nikolaychuk, H. K. Bong
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Екситонні і екситонної квазімолекули стани в наносистемах напівпровідникових квантових точок Анотація   PDF (English)
S. I. Pokutnyi, N. G. Shkoda
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Екситонні стани в напівпровідникових наносистемах Анотація   PDF (Русский)
S. I. Pokutnyi, P. P. Gorbyk, S. M. Mahno, S. L. Prokopenko
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Екситон-поляритони в 2D структурах макропористого кремнію з нанопокриттями Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, O. O. Lytvynenko, V. F. Onyshchenko, V. V. Strelchuk, V. A. Boyko
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Електроди з вуглецевих нанотрубок в електрохімічних сенсорах Анотація   PDF (English)
G. V. Zagorovskiy, I. G. Sydorenko, V. V. Lobanov
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електронна структура допованого металами анатазу, що розрахована з періодичними граничними умовами і в кластерному наближенні Анотація   PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 13, № 4 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Електропровідні композити на основі TiO2 та вуглецевих наноструктур, виготовлені при використанні 3D друку технології CJP Анотація   PDF (English)
Ol. D Zolotarenk, E. P. Rudakova, N. Y. Akhanova, An. D. Zolotarenko, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, M. N. Ualkhanova, N. A. Gavrylyuk, M. V. Chymbai, T. V. Myronenko, I. V. Zagorulko, A. D. Zolotarenko, O. O. Havryliuk
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електропровідність поверхні плівок SnO2:Sb, модифікованої Pd і Pt Анотація   PDF (Русский)
E. V. Panov, O. I. Milovanova, S. M. Malyovanyi, E. A. Genkina
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості гетероструктури CuS/ZnS і системи CuS/ZnS-ПТФХЕ Анотація   PDF (English)
S. L. Prokopenko, G. M. Gunja, S. N. Makhno, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів вуглецеві нанотрубки/ NiCo Анотація   PDF (English)
O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
Том 12, № 2 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів на основі епоксидної смоли та вуглецевих наповнювачів Анотація   PDF (English)
O. G. Sirenko, O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, N. V. Vituk, P. P. Gorbyk
 
226 - 250 з 693 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>