Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання процесів гідрофобізації поверхні силікатних матеріалів силіконатами лужних металів Анотація   PDF
A. G. Grebenyuk, D. B. Nasiedkin, Yu. V. Plyuto
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічний аналіз адсорбції і механізмів хімічних реакцій на поверхні твердих тіл Анотація   PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічний аналіз термодинамічних параметрів димеризації α-гідроксікислот на міжфазній поверхні повітря/вода Анотація   PDF (English)
E. S. Fomina
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічний дизайн нових полімерних матеріалів на основі тетраоксо[8]циркулену Анотація   PDF (Русский)
G. V. Baryshnikov, N. N. Karaush, V. A. Minaeva, B. F. Minaev
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічний розрахунок 29Si ЯМР-спектрів фулереноподібних молекул діоксиду кремнію Анотація   PDF (English)
O. V. Filonenko, V. S. Kuts, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Кислотно-основні та таутомерні рівноваги флуоресцеїну у змішаних міцелах цвітеріонної сульфобетаїнової ПАР з катіонною, аніонною та неіонною ПАР Анотація   PDF (Русский)
N. A. Vodolazkaya
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Кластерізація води, зв’язаної в системі нанокремнезем – органічні розчинники Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, L. P. Morozova, A. A. Turova, V. M. Gun'ko
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Коагуляція колоїдних розчинів люмінесцентних стрижнеподібних наночастинок nLaVO4:Eu3+ Анотація   PDF (Русский)
G. V. Grygorova, V. K. Klochkov, O. O. Sedyh, Yu. V. Malyukin
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Компенсаційний ефект на Cu-Co-Fe оксидних каталізаторах окиснення СО Анотація   PDF (English)
O. Byeda, E. Ischenko, V. Yatsimirsk
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Комплексотвірні властивості композитів силікагель-поліанілін з прищепленими гетероциклічними азореагентами Анотація   PDF (English)
E. S. Yanovska, K. V. Ryabchenko, V. A. Tertykh, O. Yu. Kichkiruk
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(циклопентадієніл)нікелем за типом «гість–хазяїн» Анотація   PDF
O. V. Mykhailenko
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубкамита металоценами за типом «гість-хазяїн» Анотація   PDF (English)
O. V. Mykhailenko
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Композит, який складається з гідратованого діоксиду цирконію та оксиду графену, для вилучення органічних та неорганічних компонентів з води Анотація   PDF (English)
Yu. S. Dzyazko, V. M. Ogenko, Yu. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin, T. V. Maltseva, T. V. Yatsenko, K. O. Kudelko
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Композиційні наноматеріали на основі вуглецевого волокна, модифікованого оксидами металів і хітозаном Анотація   PDF (Русский)
L. A. Zemskova, Yu. M. Nikolenko, A. V. Voit, T. A. Kaidalova, V. I. Sergienko
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Конверсія D-фруктози в етиллактат на SnO2-вмісних каталізаторах Анотація   PDF
S. V. Prudius, N. M. Vyslogusova, V. V. Brei
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Конверсія суміші пропіленгліколь-ацетон в 2,2,4-триметіл-1,3-діоксолан на кислотних Dowex DR-2030 и ZrO2-SiO2 каталізаторах Анотація   PDF (Русский)
V. M. Sontsev, V. V. Brei
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Конструювання магнітокерованих нанокомпозитів медико-біологічного призначення Анотація   PDF (English)
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovska, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, V. F. Chekhun, N. Yu. Lukyanova
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Контроль бістабільності, осциляцій та хаосу в модельному електрокаталітичному процесі на поверхні сферичного електроду Анотація   PDF (English)
O. I. Gichan
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Конформаційні особливості поліфункціональних олігопероксидів на межі фаз різної природи Анотація   PDF
O. M. Hertsyk, M. O. Kovbuz, L. M. Boichyshyn
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Координаційні сполуки металів життя та біолігандів як модельні додатки до екобезпечних мастильних композицій Анотація   PDF
L. I. Koval, V. I. Dzyuba, O. L. Ilnitska, V. I. Pekhnyo, O. A. Mishchuk
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Кремнеземні нанокомпозити зі сполуками срібла, міді, цинку та їхні антимікробні властивості Анотація   PDF (Русский)
V. M. Bogatyrov, O. I. Oranska, M. V. Galaburda, I. I. Gerashchenko, T. P. Osolodchenko, V. I. Yusypchuk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерна десорбційна/іонізаційна (ЛДІ МС) мас-спектрометрія координаційної сполуки тербію(III) з новим біс-хелатуючим карбациламідофосфатним (КАФ) лігандом Анотація   PDF (English)
I. P. Olyshevets, O. V. Severinovskaya, V. A. Ovchynnikov, V. M. Amirkhanov
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерна десорбція/іонізація (ЛДІ МС) і термо десорбційна мас-спектрометрія (TПД МС) координаційної сполуки європію(III) з N-{bis [метил(феніл)аміно]фосфорил}бензенсульфонамідом Анотація   PDF (English)
O. V. Severinovskaya, A. V. Mischanchuk, V. A. Trush, A. Yu. Prytula, V. M. Amirkhanov, V. A. Pokrovskiy
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерна десорбція/іонізація (ЛДі МС) полімерної координаційної сполуки срібла(І) на основі N-{біс[диетиламіно]фосфорил}бензенсульфонаміду Анотація   PDF (English)
I. O. Shatrava, O. V. Severinovskaya, V. A. Ovchynnikov, V. M. Amirkhanov, V. A. Pokrovskiy
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерна десорбція/іонізація фуллеренів: експериментальні і теоретичні дослідження Анотація   PDF (English)
V. O. Pokrovskiy, A. G. Grebenyuk, E. M. Demianenko, V. S. Kuts, O. B. Karpenko, S. V. Snegir, N. T. Kartel
 
226 - 250 з 492 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>