Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування покриттів гідроксиапатиту на модифікованих Ti−6Аl−4V субстратах Анотація   PDF (Русский)
G. O. Yanovska, V. M. Kuznetsov, O. S. Stanislavov, L. F. Sukhodub
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування пористої структури сорбентів на основі метал-органiчних каркасних сполук Анотація   PDF (Русский)
Ya. O. Shablovsky
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування поруватості буровугільних матеріалів при лужній активації з тепловим ударом Анотація   PDF
V. A. Kucherenko, Yu. V. Таmarkina, V. A. Saberova
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування стабільної аморфної фази у вкритому вуглецем кремнії в умовах глибокого електрохімічного літіювання Анотація   PDF (Русский)
S. P. Kuksenko, I. O. Kovalenko, Yu. А. Tarasenko, N. T. Kartel
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Фото- та механокаталітична деградація сафраніну Т в присутності дисперсного ніобату літію Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, O. V. Zazhigalov, L. O. Davydenko
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотоелектрохімічні властивості наноструктурованих фотоелектродів TiО2/CdSe для систем одержання водню Анотація   PDF (Русский)
I. A. Slobodyanyuk, I. A. Rusetskii, G. Ya. Kolbasov
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотокаталітична деградація деяких барвників у присутності механохімічно модифікованих оксидів ванадію і молібдену Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, V. O. Zazhigalov, O. A. Khanina
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотокаталітичне утворення та фотоіндуковане зарядження наноструктур ZnO–Au Анотація   PDF (Русский)
O. L. Stroyuk, V. V. Shvalagin, I. Е. Kotenko, S. Ya. Kuchmiy, A. G. Derzhypolskiy, D. A. Melenevskiy
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотолюмінесцентне дослідження європію, інкорпорованого в літій тетраборат та кремнезем Анотація   PDF (English)
M. Ignatovych, M. V. Borysenko, V. Holovey, P. Baranyai, A. Kelemen
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотоорієнтація реактивного мезогену на полімерній поверхні целюлозо-циннамату Анотація   PDF
Yu. I. Kurioz
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Фоточутливі нанокомпозити на основі нанотрубок TiО2, CdSe і оксиду графена Анотація   PDF (Русский)
I. A. Rusetskii, I. A. Slobodyanyuk, M. O. Danilov, G. Ya. Kolbasov
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Фрактальні властивості вуглецевих відкладень з коксової камери Анотація   PDF (Русский)
V. M. Shmal'ko, O. I. Zelensky, A. M. Braginsky
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Функціоналізовані pH-чутливими барвниками полімерні плівки Ленгмюра–Блоджетт Анотація   PDF (Русский)
N. O. Mchedlov-Petrossyan, O. N. Bezkrovnaya, N. A. Vodolazkaya
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Функціоналізовані мезопористі кремнеземи як носії для вивільнення біологічно активних речовин Анотація   PDF (Русский)
N. V. Roik
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Функціоналізовані напівпровідникові вуглецеві нанотрубки: три моделі для спектрів носія Анотація   PDF (English)
V. A. Lykah, E. S. Syrkin
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Функція кислотності Гаммета для змішаного ZrO2 – SiO2 оксиду при підвищених температурах Анотація   PDF (English)
E. I. Inshina, D. V. Shistka, G. M. Telbiz, V. V. Brei
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Хіміко-динамічне полірування поверхні CdTe травильними композиціями (NH4)2Cr2O7–HCl–щавлева кислота Анотація   PDF
P. S. Chukhnenko, Yu. B. Khalavka, V. G. Ivanits'ka, Z. F. Tomashik, V. M. Tomashik, I. B. Stratiychuk
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Хімічне модифікування поверхні поруватого кремнію групами поліоксіетильованих спиртів Анотація   PDF (Русский)
A. O. Suvorova, S. A. Alekseev, V. N. Zaitsev
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Хімічний дизайн вуглецевого покриття на поверхні наночастинок Al2O3 Анотація   PDF (English)
L. F. Sharanda, I. V. Babich, Yu. V. Plyuto
 
Том 10, № 3 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Хімічно модифіковані мезопористі кремнеземи типу МСМ-41 для сорбції барвників Анотація   PDF
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Хімія поверхні та поруватість природного і активованого алюмосилікату з монтморилоніту та кліноптілоліту Анотація   PDF (English)
L. I. Belchinskaya, L. A. Novikova, V. Yu. Khokhlov, J. Lu Tkhi, M. T. Kartel
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Хітозанові плівки з вуглецевими нанотрубками, декорованими частинками магнетиту Анотація   PDF
Y. M. Bolbukh, G. S. Gunko, G. P. Prikhod’ko, V. A. Tertykh
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Характеризація нано/мезо/макропористих матеріалів у залежності від експериментальних умов та особливостей методів, що використовуються Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Характеризація та фотоактивність оксиду титану (ІV), одержаного з різних прекурсорів Анотація   PDF (Русский)
T. A. Dontsova, I. N. Ivanenko, I. M. Astrelin
 
Том 9, № 1 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Хеміхромні властивості плівок NiOOH в розчинах формальдегіду Анотація   PDF
S. S. Fomanyuk, V. O. Smilyk, G. Y. Kolbasov
 
526 - 550 з 555 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>