Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Окиснення гідроксиацетону перекисом водню на кислотних каталізаторах Анотація   PDF (Русский)
S. V. Prudius, V. M. Sontsev, V. V. Brei
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Оксид графену:одержання, властивості, застосування (огляд) Анотація   PDF
N. A. Havryliuk, E. N. Shevchuk, G. P. Prikhod’ko, M. T. Kartel
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Оптичні властивості наноструктурованих плівок WO3 Анотація   PDF (Русский)
S. S. Fomanyuk, G. Ya. Kolbasov, Yu. S. Krasnov, V. N. Zaichenko
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Оптичні властивості плівок Ni(OH)2 в атмосфері СО та хлору Анотація   PDF
S. S. Fomanyuk, Yu. S. Krasnov, G. Ya. Kolbasov
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Оптичні властивості та РФЕС-характеризація біметалічних наночастинок Ag/Au в пористих сілікатних золь-гель плівках Анотація   PDF (Русский)
A. M. Eremenko, N. P. Smirnova, H. R. Yashan, E. Ozkaraoglu, G. Ertas, S. Suzer
 
Том 14, № 4 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Оптичне поглинання композитами з металевими нанорозмірними сфероїдальними частинками Анотація   PDF (English)
N. I. Pavlyshche, A. V. Korotun, V. P. Kurbatsky
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Оптичне поглинання нанокристалами діоксиду титану Анотація   PDF (English)
S. I. Pokytnii, A. D. Terets
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Органо-неорганічний іоніт, що містить гідрофосфат цирконiю, для вилучення сполук урану(VI) з водних розчинів Анотація   PDF (Русский)
Yu. S. Dzyazko, N. A. Perlova, O. V. Perlova, V. F. Sazonova, L. N. Ponomareva, Yu. M. Volfkovich, A. V. Palchik, V. V. Trachevsky, V. N. Belyakov
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Органофілізовані шаруваті силікати для сорбційного вилучення сполук урану(VI) з мінералізованих вод Анотація   PDF
I. A. Kovalchuk, A. N. Laguta, B. Yu. Kornilovych, V. Yu. Tobilko
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливість релаксації поверхневої фотопровідності в структурах макропористого кремнію у видимій області спектра Анотація   PDF
N. I. Karas, L. A. Karachevtseva, V. F. Onyshchenko
 
Том 10, № 4 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості адсорбції бінарних сумішей катіонних і нейонних поверхнево-активних речовин непористим вуглецевим сорбентом Анотація   PDF (English)
O. D. Kochkodan, V. I. Maksin, R. S. Boiko
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості адсорбції парів води на мікро- і мезопористих активованих вугіллях Анотація   PDF
N. V. Guzenko, P. Lodewyckx, K. László, M. Thommes
 
Том 13, № 3 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості використання методу БЕТ для різних адсорбентів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 12, № 2 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості гідратації альгінової кислоти на повітрі та в гідрофобному органічному середовищі Анотація   PDF (English)
T. V. Krupskaya, N. V. Yelahina, L. P. Morozova, V. V. Turov
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості гідратації гіалуронової кислоти за даними 1Н ЯМР–спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, A. P. Ugnivenko, A. P. Golovan, V. N. Barvinchenko, V. M. Gun'ko
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості гідратації композитного матеріалу, створеного на основі нанодисперсного кремнезему та гіалуронової кислоти Анотація   PDF (Русский)
A. P. Ugnivenko, V. M. Gun'ko, T. V. Krupskaya, V. N. Barvinchenko, V. V. Turov
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості кінетики електрохромного процесу в тонких плівках катодно осадженого гідроксиду нікелю Анотація   PDF
S. S. Fomanyuk, Yu. S. Krasnov, G. Ya. Kolbasov, V. N. Zaichenko
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості кристалографії поверхонь сколювання (100) шаруватих напівпровідникових кристалів In4Se3 Анотація   PDF
P. V. Galiy
 
Том 9, № 1 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості нікелевих наноструктур сформованих на міжшарових поверхнях сколювання (0001) інтеркалатів NiхInSe Анотація   PDF
P. V. Galiy, I. R. Yarovets', T. M. Nenchuk, P. Mazur, A. Ciszewski, O. R. Dveriy
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості поведінки коксових відкладень в дезактивованих цеолітних каталізаторах Анотація   PDF
S. V. Konovalov, K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, V. V. Ivanenko, M. V. Okhrimenko, Yu. G. Voloshyna
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості процесів іммобілізації імуноглобуліну на поверхні магніточутливого нанокомпозиту магнетит/гідроксоапатит Анотація   PDF (Русский)
A. L. Petranovska, V. N. Mishchenko, M. P. Turelyk, G. M. Gun’a, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 3 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості розподілу концентрацій у приповерхневому шарі при перебігу гомогенної хімічної реакції першого порядку в модельному електрокаталітичному процесі за стаціонарних умов Анотація   PDF
O. I. Gichan
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості синтезу нанодисперсного титанату барію та дослідження його властивостей Анотація   PDF (Русский)
S. V. Khalameida
 
Том 14, № 2 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості синтезу прямих та спіральних вуглецевих нанотрубок піролітичним методом Анотація   PDF
Ol. D. Zolotarenko, An. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, N. Y. Akhanova, M. Ualkhanova, D. V. Schur, M. T. Gabdullin, T. V. Myronenko, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, I. V. Zagorulko, O. O. Havryliuk
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Особливості синтезу та бактерицидні властивості наносрібла в колоїдних розчинах, плівках SiO2 та в структурі текстилю: огляд Анотація   PDF (English)
A. M. Eremenko, I. S. Petryk, Y. P. Mukha, N. V. Vityuk, N. P. Smirnova, A. D. Rudenko
 
426 - 450 з 693 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>