Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Газофазне осадження кавітаційностійкого покриття на основі карбіду бору Анотація   PDF (English)
A. Yu. Zhuravlov, A. V. Shijan, B. M. Shirokov
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Діагностика поверхні функціональних органокремнеземів методом імпедансної спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
Yu. S. Dzyazko, L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko
 
Том 13, № 4 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Діелектрична функція і переріз поглинання метал-графенових наноциліндрів скінченої довжини Анотація   PDF (English)
Ya. V. Karandas, A. V. Korotun
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Деагломерація вуглецевих нанотрубок у водних розчинах меламіноформальдегідного, нафталіноформальдегідного, лігносульфонатного пластифікаторів Анотація   PDF
Yu. I. Sementsov, E. O. Kovalska, N. T. Kartel, O. Yu. Chunihin
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Дегідрування пропану на VxOy/H-Ti-MCM-41 Анотація   PDF (Русский)
A. V. Redkina, N. D. Konovalova, K. N. Khomenko
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Декорування вуглецевих нанотрубок оксидом церію (IV) Анотація   PDF (English)
S. Ya. Brichka, I. B. Yanchuk, A. A. Konchits, S. P. Kolesnik, A. F. Yefanov, A. V. Brichka, M. T. Kartel
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Декорування входів у пори МСМ‑41 аміновмісними групами для рН‑контрольованого вивільнення пара‑амінобензойної кислоти Анотація   PDF (English)
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko, O. I. Oranska
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Дзеркальні сили у фізиці та хімії поверхні: деякі основні аспекти Анотація   PDF (Русский)
A. M. Gabovich
 
Том 10, № 3 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Дизайн, синтез та біологічні властивості комплексів С60 фулерену з лактатами деяких металів Анотація   PDF
O. V. Мykhailenko, S. R. Petrusenko, Ya. O. Vitushinska, Yu. I. Prylutskyy, D. O. Zavodovskyi, O. O. Мykhailenko, O. Yu. Lagerna
 
Том 15, № 2 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Дизайн та дослідження фазових характеристик гетероструктури por-Ga2O3/por-GaAs/mono-GaAs Анотація   PDF (English)
S. S. Kovachov, I. T. Bohdanov, D. S. Drozhcha, K. M. Tikhovod, V. V. Bondarenko, I. G. Kosogov, Ya. O. Suchikova
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Динамічна катіонна конфігурація полікатіон-декатіонованої форми цеоліту типу Х Анотація   PDF
I. A. Repetskyi, K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, A. V. Yakovenko
 
Том 8, № 3 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні До питання про вплив фізико-хімічних параметрів на частоту спонтанних електрохімічних коливань Анотація   PDF
O. I. Gichan
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Доповані лужними (Na, K) гідроксидами каталізатори Cu/Cr2O3:Al2O3 конверсії водяного газу Анотація   PDF (English)
P. Kaczorowski, T. P. Maniecki, I. Szynkowska, J. Rogowski
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження адсорбції акридину і профлавіну на поверхні кремнезему Анотація   PDF (Русский)
E. M. Demianenko, N. N. Vlasova, L. P. Golovkova, A. G. Grebenyuk, V. S. Kuts, V. V. Lobanov
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження адсорбції летючих комплексів металів з органічними лігандами Анотація   PDF (Русский)
V. V. Krisyuk, A. E. Turgambaeva, G. I. Zharkova, P. A. Prozorov, I. K. Igumenov
 
Том 14, № 4 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження адсорбції фторхінолонового антибіотикa - левофлоксацину для оцінки можливості його видалення зі стічних вод за допомогою природного цеоліту Анотація   PDF (English)
I. Rubashvili, M. Zautashvili, T. Kordzakhia, K. Ebralidze
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження взаємодії N–aцетилнейрамінової кислоти з моносахаридами, адсорбованими на поверхні високодисперсного кремнезему Анотація   PDF (English)
L. M. Ushakova, E. M. Demianenko, M. I. Terets, V. V. Lobanov, N. T. Kartel
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження взаємодії еритроцитів з пірогенними оксидами SiO2, Al2O3/SiO2 та TiO2/SiO2 шляхом вимірювання параметрів світлорозсіювання Анотація   PDF (English)
I. I. Gerashchenko, V. M. Gun'ko, V. I. Zarko, B. I. Gerashchenko, L. S. Andriyko, V. F. Gorchev
 
Том 9, № 3 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження взаємодії кавової кислоти з поверхнею нанорозмірного діоксиду церію методами термодесорбційної мас-спектрометрії та ІЧ-спектроскопії Анотація   PDF
N. N. Nastasiienko, B. B. Palianytsia, M. T. Kartel, M. Larsson, T. V. Kulik
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження взаємодії сполук літію з пентаоксидом ніобію при механохімічній обробці Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, V. A. Zazhigalov
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження взаємодії цинку(ІІ) з макромолекулярними компонентами склоподібного тіла методами УФ-спектроскопії та динамічного розсіювання світла Анотація   PDF
K. O. Stepanyuk, I. I. Gerashchenko, A. Yu. Chunikhin
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження властивостей гідрофобізованого шунгіту Анотація   PDF
G. E. Pavlyk, B. G. Mischanchuk, V. O. Pokrovskiy, I. L. Orel
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження впливу добавок паладію на чутливість до Н2 адсорбційно-напівпровідникових сенсорів на основі наноматеріалів, отриманих золь-гель методом Анотація   PDF
E. V. Sokovyh, L. P. Oleksenko, N. P. Maksymovych, I. P. Matushko, G. I. Skolyar
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження гідратації полімолочної кислоти і впливу на неї органічних розчинників за даними 1Н ЯМР-спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, K. O. Filatova, T. V. Krupska
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження гідрогенолізу глюкози на Cu-оксидах Анотація   PDF
E. M. Sharanda, S. I. Levytska, S. V. Prudius, A. M. Mylin, V. V. Brei
 
201 - 225 з 719 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>