Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез каталізаторів росту вуглецевих нанотрубок та тестування їхньої ефективності Анотація   PDF
E. O. Koval'ska, Yu. I. Sementsov, M. T. Kartel, G. P. Prikhod’ko
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез каталітичних кобальтовмісних покриттів на поверхні сплаву АL25 плазмово-електролітичним оксидуванням Анотація   PDF (English)
M. V. Ved', A. V. Karakurkchi, N. D. Sakhnenko, A. S. Gorohivskiy
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез композитів графенові нанопластини/(Ni-Co) та їхні властивості Анотація   PDF (English)
O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
Том 10, № 4 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез композитного матеріалу O-g-C3N4/TiO2 рутил для фотокаталітичного застосування Анотація   PDF (English)
M. E. Bondarenko, P. M. Silenko, Yu. M. Solonin, N. I. Gubareni, O. Yu. Khyzhun, N. Yu. Ostapovskaya
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез кремнеземів з карбоксильною функціональністю з використанням темплатного методу Анотація   PDF (English)
O. A. Dudarko, D. S. Bakulina, Yu. L. Zub
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез магнітокерованих поліфункціональних нанокомпозитів та дослідження їхньої біологічної активності Анотація   PDF
A. L. Petranovska, M. P. Turelyk, P. P. Gorbyk, N. Yu. Lukyanova, V. F. Chekhun
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез магніточутливих Gd-вмісних наноструктур Анотація   PDF (Русский)
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovskaya, E. V. Pilipchuk, N. V. Abramov, E. I. Oranskaya, A. M. Korduban
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, морфологія та електрохімічні властивості мікросфер TiO2 Анотація   PDF (English)
T. V. Lesnichaya, T. E. Terikovskaya, V. V. Kosilov, S. A. Kirillov
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, морфологія та термічні властивості POSS-вмісних поліуретанових нанокомпозитів Анотація   PDF (English)
L. V. Karabanova, L. A. Honcharova, V. I. Sapsay, D. O. Klymchuk
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез нанопорошків Ni та Cu методом електролізу Анотація   PDF (English)
Ol. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, An. D. Zolotarenko, N. A. Shvachko, N. Y. Akhanova, M. Ualkhanova, D. V. Schur, V. A. Lavrenko, M. T. Gabdullin, Yu. I. Zhirko, A. D. Zolotarenko, Yu. O. Tarasenko, M. V. Chymbai, O. O. Havryliuk
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез нанорозмірного SnO2 на поверхні високодисперсного кремнезему Анотація   PDF (Русский)
E. M. Pakhlov, N. V. Guzenko, V. I. Zarko, M. L. Malysheva
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез нанорозмірного TiO2 на поверхні високодисперсного кремнезему Анотація   PDF
E. M. Pakhlov, V. I. Zarko, N. V. Guzenko, O. I. Oranska, E. Skvarek, W. Janusz
 
Том 8, № 3 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез наноструктурованих порошків ітрій-алюмінієвого гранату, активованого іонами церію і їхнє застосування для формування наповнених полімерних оптичних композитів Анотація   PDF (Русский)
O. V. Davydova, N. E. Drobyshevskaya, E. N. Poddenezhny, A. A. Boiko, M. V. Borysenko
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез наночастинок оксиду церію з використанням Vitex екстракту Анотація   PDF (English)
T. V. Fesenko, I. V. Laguta, O. M. Stavynska, O. I. Oranska
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез наночастинок платини на поверхні гідридкремнеземів Анотація   PDF
N. A. Ivashchenko, V. A. Tertykh, V. V. Yanishpolskii, W. Gac, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, оптичні та фотокаталітичні властивості мезопористих залізовмісних плівок діоксиду титану Анотація   PDF (English)
N. A. Chorna, O. P. Linnik, N. P. Smirnova
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, оптичні, фото- та електрокаталітичні властивості нанорозмірних плівок TiO2, модифікованих іонами перехідних металів Анотація   PDF
I. S. Petrik, O. O. Kelyp, V. S. Vorobets, N. P. Smirnova, O. K. Frolova, O. I. Oranska, G. Ya. Kolbasov, A. M. Eremenko
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез плівок Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 зі структурою NASICON методом «tаpecasting» Анотація   PDF (English)
B. O. Linova, S. D. Kobylianska, A. G. Bilous, A. V. Ragulya, I. O. Dulina
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xNix)Fe2O4 Анотація   PDF
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
 
Том 15, № 2 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, структура та антимікробні властивості наночастинок срібла, сформованих у присутності гіперрозгалуженої іонної рідини Анотація
E. A. Lysenkov, O. V. Stryutsky, L. P. Klymenko, V. L. Demchenko
 
Том 7, № 3 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, структура та електрохімічні властивості ультрадисперсного аморфного β-FeOOH Анотація   PDF
A. B. Hrubiak, V. O. Kotsyubynsky, L. V. Mokhnatska, V. V. Moklyak, P. I. Kolkovsky, G. I. Mudryk
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею Анотація   PDF
P. P. Gorbyk, N. V. Kusyak, A. L. Petranovskaya, E. I. Oranskaya, N. V. Abramov, N. M. Opanashchuk
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та властивості нанокомпозитів Fe3O4/гідроксіапатит/памідронова кислота/ діетилентриамінпентаоцтова кислота/Gd3+ Анотація   PDF
Ie. V. Pylypchuk, Yu. O. Zubchuk, A. L. Petranovskaya, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk
 
Том 12, № 3 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та властивості наноструктур на основі фториду лантану для фотодинамічної терапії пухлинних захворювань органів черепної порожнини та кісткових тканин Анотація   PDF (English)
A. P. Kusyak, A. L. Petranovska, S. P. Turanska, O. I. Oranska, Yu. M. Shuba, D. I. Kravchuk, L. I. Kravchuk, V. S. Chornyi, O. A. Bur'yanov, Yu. L. Sobolevs'kyy, V. A. Dubok, P. P. Gorbyk
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та властивості наночасток на основі С/Fe3O4, С/Fe3-XCrXO4, С/Li0.5Fe1.5CrO4 – матеріалу анодів для літій-іонних батарей Анотація   PDF (English)
S. M. Malovanyy, E. V. Panov, E. A. Genkina, V. A. Galaguz, T. S. Glushchak
 
551 - 575 з 719 результатів << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>